V Rusku byl vytvořen projekt unikátního jaderného energetického zdroje pro Arktidu

Odborníci z Fyzikálně-energetického institutu A. I. Lejpunského vytvořili projekt unikátního kompaktního a ekologicky bezpečného jaderného energetického zdroje RIFMA, který má zajistiе energii pro objekty v těžko dostupných a vzdálených oblastech ruské arktické zóny, a to včetně speciálních objektů Ministerstva obrany RF.

Základem navržené koncepce je malý kompaktní reaktor bazénového typu, který lze umístit pod zemí na nízko obohaceném uranu s vodou pod atmosferickým tlakem. Aktivní zóna reaktoru se ochlazuje pomocí vertikálně umístěného takzvaného tepelného potrubí, uvnitř něhož je vodivé tekuté lithium.

Vnější boční povrch tělesa potrubí v místě kondenzace teplonosné látky vyzařuje získané teplo na termofotoelementy. Díky fotoefektu v nich vzniká elektrický proud.

Ve zprávě se uvádí, že pro RIFMU jsou navrženy fotoelementy na základě takzvaných polovodičových heterostruktur zajišťujících efektivitu přeměny energie na úrovni 12-17 %. Reaktor má pracovat v autonomním režimu po dobu 10 let bez stálé technické obsluhy.


Není zde článek celý?