V Rusku vyvinuli laserové dělo na zničení vesmírného odpadu

V ruské Akademii věd byla prezentována zpráva agentury Roskosmos o vývoji technologie na likvidaci vesmírného odpadu pomocí laserového paprsku.

Odborníci z vědeckovýrobní korporace Systémy precizní výroby přístrojů (SPP, jednotka Roskosmosu) navrhli instalovat na ISS laserové zařízení vyrobené z třímetrového optického teleskopu altajského Titovova opticko-laserového ústavu. Samotný teleskop je dnes ve fázi výroby.

Konstruktéři předpokládají, že vesmírný odpad se bude po zásahu laserovým paprskem vypařovat. Jako napájecí zdroj se posuzují dvě varianty optických kvantových generátorů vyvinutých na Petrohradské národní výzkumné univerzitě informačních technologií, mechaniky a optiky.

„Podpořit návrh AS NPK SPP na vykonání vědeckovýzkumných a pokusných prací na vývoji optického lokačního systému s použitím laseru na pevných látkách a přijímacího/vysílacího adaptivního optického systému za účelem demonstrace možnosti odstranění objektů vesmírného odpadu,“ praví se v návrhu SPP.


Není zde článek celý?