Vědci Rusku předpověděli klimatickou katastrofu

V severní části Barentsova moře dochází k prudkým klimatickým změnám, sdělili norští vědci. Jejich závěry jsou zveřejněny ve vědeckém magazínu Natural Climate Change.

Odborníci zjistili, že se arktické klima v tomto regionu může změnit na teplejší, které je vlastní atlantickému klimatickému systému. Přispívá k tomu hlavně malé množství sladké vody, kterou Barentsovo moře získává v důsledku tání ledů.

Barentsovo moře se dá rozdělit na dvě části s různými klimatickými podmínkami: studená severní a mírnější jižní. Ekosystém severní části závisí na ledovém povrchu. Za podmínky normálního klimatického cyklu ledy tají a nasycují moře sladkou vodou, která v zimě znovu vytváří ledový povrch. Vědci mají za to, že studená vody odtéká na sever kvůli tlaku teplé antarktické.

Proces oteplení Barentsova moře bude navíc podle průzkumu nezvratný. V Arktidě vznikl „horký bod“ a klimatické změny se zhoubně projeví na ekosystému moře.


Není zde článek celý?