Vědci zjistili, jak snadno a lehce snížit riziko předčasné smrti

Návštěva jednoho ošetřujícího lékaře nejen zvyšuje kvalitu lékařské pomoci, ale i snižuje riziko předčasné smrti. Příslušný výzkum byl uveřejněn v časopise BMJ Open.

Odborníci z Exeterské univerzity a z Manchesterské univerzity proanalyzovali údaje 22 rozsáhlých výzkumů z devíti zemí. Nehledě na rozdíly mezi zdravotnickými systémy a metodami, jejichž pomocí byly shromážděny informace, vědci došli k závěru, že většina výzkumů

(81,8 procent) jednoznačně ukazuje na souvislost mezi trvalým léčením u jednoho lékaře a snížením úmrtnosti. 

Uvádí se, že kladný efekt byl zaznamenán jak u pacientů všeobecných lékařů, tak i lékařů s úzkou specializací.

Podle názoru autorů výzkumu získané údaje dokazují, že nehledě na existující technické úspěchy v lékařství hraje v léčení pacientů velkou roli lidský faktor.


Není zde článek celý?