VZPOMÍNKY NA PUŠKINA

KODAK Digital Still CameraVzpomínky na velikého ruského spisovatele, klasika ruské a světové literatury období romantismu Alexandra Sergejeviče Puškina (6.6.1799-10.2.1837) u příležitosti výročí jeho narození se konaly 6.6.2018 po celé zemi. Byl jsem pozván na oslavy ve školním táboře Neposedové naší družební 13.ZŠ v Alčevsku.

Děti mě přivítaly s velkým jásotem. Byly by nejradši, kdybych s nimi byl na táboře pořád. Děti jsou rozděleny do tří oddílů: 1. oddíl- Neposedové (1.-2.třída, 27 dětí), 2.oddíl- Počemučky (3.-5.třída, 26 dětí), 3.oddíl- Všeznajky (6.-8.třída, 10 dětí). Ve 3.oddíle najdeme i Bohdanku-Doču. Několik dětí ze 7. a 8.třídy však pomáhá vedoucím 1. a 2.oddílu. 1.turnus tábora se koná 1.-21.6.2018 (3.oddíl do 18.6.). Děti z 1. a 2.oddílu jsou v táboře od 9 do 16 hodin, ze 3.oddílu od 8 do 13 hodin.

Dopoledne 6.6.2018 bylo věnováno vzpomínce na velikého básníka. Postupně jsem navštěvoval všechny tři oddíly. Nejprve děti zhlédly animovaný film-jednu z Puškinových pohádek. Poté následoval tzv. Puškinský diktát. Děti psaly neúplné věty z Puškinových pohádek. Potom měly věty doplnit a napsat, o jakou pohádku se jedná. Nutno uznat, že si děti vedly zdatně. Některé jakoby znaly Puškinovy pohádky nazpaměť. Není divu, děti se seznamují s pohádkami Puškina už od mateřské školy. A ve školách se Puškinovu dílu věnuje od 1.třídy velká pozornost.

Po skončení Puškinského diktátu se děti po jednotlivých oddílech vydaly do nedaleké místní knihovny na Vasilevce, kde pro ně pracovnice knihovny připravily zábavný a poučný pořad o Puškinovi. Doprovodil jsem do knihovny děti z 1.oddílu. Místnost v knihovně byla pěkně vyzdobena portréty Puškina a kresbami z jeho pohádek, nechyběla výstavka jeho knih. Vyprávění, soutěže a hádanky děti nesmírně zaujaly. I zde bylo vidět, že znalost pohádek Puškina u dětí je veliká. Při odpovědích kolikrát děvčata z 1. a 2.třídy nečekala, až budou vyvolána, nenechala hovořit chlapce, takže musela být udělána zvláštní chvilka jen pro chlapce, aby i oni dostali šanci.

I pro mě bylo poučné znovu si připomenout slavné Puškinovy pohádky, známé i českým čtenářům jak v knižní podobě, tak v podobě animovaných filmů:

Pohádka o popovi a jeho dělníku Baldovi (1830)
Pohádka o medvědici (1831)
Pohádka o caru Saltánovi, o jeho synu, slavném a mohutném bohatýru Vítu Saltánoviči a o čarokrásné carevně Labuti (1831)
Pohádka o rybáři a rybce (1833)
Pohádka o mrtvé princezně a sedmi bohatýrech (1833)
Pohádka o zlatém kohoutkovi (1834)

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR

Není zde článek celý?