Andrej nasvícen psychoanalýzou: je jako vyděračská liška z Malého prince

Babiš je lišák, zaznělo na sociálních sítích. „Fascinující pro ty lidi a obdivovatele jeho, je hlavně ta jeho lišácká neomalenost se vším pořádně ojebat,“ napsal na Facebooku pan D. Š. Dovolím si jeho výrok vypůjčit.

Pojem liška se v sociálních vědách objevuje. Italský sociolog Vilfredo Pareto, se už před sto lety zabýval teorií mocenských elit. Podle něj existuje ve společnosti jakási hierarchická pyramida a na jejím vrcholu se střídají dva typy elit. Jeden nazývá lišky, to jsou ti, co jsou pružní, prohnaní a umí lidi přesvědčit. Tím druhým typem jsou lvi, kteří odpůrce potlačí násilím. Někdy se objevují oba rysy, ale většinou jeden typ převládá. Proto se u moci tyto elity střídají.

Babiš má skutečně dost rysů lišky, protože sáhnout k násilí ani nemůže. Stále ještě platící pravidla mu to znemožňují. Pomocí lišáckých metod, které jeho manipulátoři dovedli k dokonalosti, si podmanil lidi toužící po změně (a pomstě), aniž by jasně řekl, jak by změna měl proběhnout a kde na ni vezme zdroje. Hlavně se dostat nahoru, moc využít a pak se uvidí.

Není ale třeba číst hned těžkou politologii. Najdeme to i v četbě, co znají svorně děti i dospělí. Lidé si často s dojetím čtou v Malém princi, jak liška poučuje prince, že si ji musí nejdřív ochočit. Jinak žádný vztah. Existuje o tom ovšem jeden psychoanalytický výklad, z kterého pochopíme, že je to liška, kdo si ochočuje, ačkoliv princ má dojem, že je to naopak. Pravidla určuje ona, vztah bude, až princ splní podmínky. Přizpůsobit se má on a postupovat podle pokynů. Pak si – snad – zaslouží přízeň.

Babiš je typ vůdce, který si ochočuje a projevuje přízeň tomu, kdo bezvýhradně přijímá jeho podmínky. Dokáže budit dojem roztomilosti, něžnosti, ale přitom je to šelma, která chce mít vše pod kontrolou. Liška, která vlastní drůbežárny. Krásná výpověď o naší době. Tolika kuřátkům dává Andrej život! Stará se o ně, bez něj by kuřátka nebyla, aspoň určitě ne tolik. Živí je, dává jim střechu nad hlavou, zařizuje jim denní program, živí je, svítí jim, stará se o odbyt jejich produktů. Některá miluje až k sežrání a není sobec, nabídne i dalším.

Babiš je lišák, to je pravda. Napadlo váš někdy, proč se o někom říká, že je „liška podšitá“? Liška má vlastní kožich, nepotřebuje si nic nikam podšít. Tou liškou se ale myslel člověk, co měl v kabátě vložku z liščí kůže. Na základě jakési lidové magie se soudilo, že dotykem něčeho získáme příslušné původní vlastnosti, třeba dotýkáním ostatků svatých se duchovně povzneseme a liščím kožichem nabudeme liščí protřelost a podobně. Názor je to celkem nepodložený. Vyjadřuje ale hezky to, že zatímco opravdovou lišku poznáte, tak to, co je pod kabátem je skryté.

V každém případě na Babiše pozor, toho si neochočíte.

Není zde článek celý?