Anglikánská církev pohrozila vystoupením z ropného byznysu. Copak v něm byla?

BBC uvádí, že Anglikánská církev přemýšlí o prodeji svého podílu v řadě ropných a plynárenských společnostech. Chtějí prodat podíly těch společností, které dostatečně nebojují se změnou klimatu.

Takový názor přijalo 347 členů Generální synody církve, pouze čtyři hlasovali proti. Na základě společného rozhodnutí církev do roku 2023 prodá podíl ve společnostech, které neplní Pařížskou dohodu. Původně se mluvilo už o roku 2020, ale jak uvedl zástupce církve, poskytnutí více času popostrčí společnosti ke skutečným činům.

V prohlášení synody se také uvádí, že církev musí hrát hlavní roli v natolik aktuální otázce, jakou klimatické změny bezesporu jsou.

Spojené státy vystoupily z Pařížské dohody o klimatu v srpnu 2017. Samotná dohoda byla uzavřena v roce 2015 a jejím hlavním bodem je vyčlenění 100 miliard dolarů rozvojovým zemím, aby dokázaly vyřešit klimatické problémy.


Není zde článek celý?