Babiš si tu kontrolu hranic představuje jako Hurvínek válku

Andrej Babiš se opět vyslovil k uprchlické otázce a zase není jasné, jestli něco pochopil. Na twitteru píše: „Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice.“

O Itálii a Řecku si můžeme myslet co chceme, i o jejich vládách, ale představa, že se středomořské pobřeží dá uzavřít jako vnitrozemská hranice, je naivní. Mnohem dřív, než se podaří jakž takž utěsnit několik set kilometrů na moři nebo na pobřeží, budou tu kontroly na hranicích Německa a Rakouska, které bude zase nejspíš kontrolovat na hranicích s Maďarskem, Slovenskem a Slovinskem. Řidiči kamionů ať si připraví zásobu komiksů a zbytek cestujících v osobních autech ať se před cestou moc neopaluje.

Nejde ostatně o žádné uzavření hranic, to by byl vzhledem k schengenskému prostoru problém. Je to kompromis mezi moinistrem vnitra Seehoferem z CSU a Merkelovou (CDU). Seehofer chtěl již na německých hranicích odmítnout migranty, kteří už byli registrováni v jiné zemi EU, Švýcarsku a Norsku. Merkelová byla proti, protože se obává, že by následovaly další země. Chtěla by uzavřít dvoustranné dohody s jednotlivými zeměmi Unie o vracení migrantů. Proto by byli uprchlíci umísťováni v centrech, odkud by byli vraceni.

S tím je ovšem problém. V plánu zřídit tzv. tranzitní centra na hranici se mluví o „fiktivním vstupu“, tedy jako kdyby příchozí ještě nepřijeli, nýbrž se nacházeli v nějaké zemi nikoho, kde nemají stejná práva, jako při skutečném vstupu. S ostatními zeměmi, hlavně jde o Rakousko, dohody o vracení uzavřeny nejsou. Proto chtěla Merkelová celoevropské řešení, což jí na posledním summitu neprošlo. Problém se jen odsouvá do budoucna.

Nad čím tedy Babiš jásá a proč se cítí být v pozici někomu radit, není moc jasné. Představuje si to jako Hurvínek válku.

Není zde článek celý?