Byl nalezen způsob, jak předpovědět „druhý Černobyl“

Díky umělé inteligenci vědci zjistili, jaká místa budou nejvíce nebezpečná nebo naopak bezpečná v případě katastrofy.

K tomu, aby bylo možné vytvořit několik scénářů přežití při rozsáhlé jaderné havárii, japonští vědci s pomocí umělé inteligence vypracovali systém předvídání a mimořádné evakuace a také prostudovali externí data, načež umělá inteligence začala „vysílat předpovědi“ ohledně budoucích katastrof, uvádí Science Alert.

Pomocí jednoduchých algoritmů neuronová síť, vytvořená vědci z Tokijské univerzity, může brát v úvahu podnebné podmínky, přírodu a charakter jaderné katastrofy, počet radioaktivních srážek a další údaje a poté pomůže s výběrem bezpečnějšího místa pro člověka a upozorní na možnou katastrofu 33 hodin před „kritickou“ fází.

Vědci uvádějí, že umělá inteligence může už nyní s přesností 78 % předpovědět následky havárie na jaderné elektrárně — spočítat úroveň znečištění, zónu izolace a mnoho dalších údajů, na jejichž výpočty v případě mimořádné události většinou není čas.


Není zde článek celý?