Bývalý zednář anebo vystudovaný komunistický politruk SPD nevadí, bývalý národní demokrat VADÍ

S nadsázkou můžeme konstatovat, co mají společného bývalý zednář, bývalý komunistický politruk, bývalý černoch a bývalý národní demokrat? Ti první tři to, že je ještě nikdy nikdo na světě neviděl, neboť zednář vždy zůstane zednářem, komunista komunistou, černoch černochem, ale národní demokrat vždy především zůstane VLASTENCEM. Co se vám snažím i k mé lítosti sdělit? Že je cosi shnilého ve straně zvané SPD.

Jako člen rady Zemské domobrany jsem souhlasil s přijetím doporučení pro naše členy o podpoře SPD v podzimních komunálních volbách formou členství ve volebních komisích anebo kandidatuře do obecních zastupitelstev za SPD. Jakožto jeden z vrcholných představitelů ZD jsem šel příkladem a navrhl ve své domovské obci zástupcům SPD moji kandidaturu do OZ jako nestraníka za SPD. Byla mi totiž známa skutečnost, že při minulých volbách do OZ nebyla kandidátka ani plně obsazena. Budiž čest mým sousedům z SPD v obci, kteří kandidaturu velkoryse a s nadšením přijali. Po podpisu kandidátní listiny mi byly předloženy ještě další dva centrální dokumenty SPD a to ‚Čestné prohlášení‘ a ‚Souhlas se zpracováním’. Po přečtení obou formulářů jsem nabyl dojmu, že by za jistých okolností mohly nahrazovat přihlášku do strany anebo minimálně do jakéhosi klubu čekatelů sympatizantů. Neměl jsem a rozhodně nemám v úmyslu se připojovat k jakékoli politické straně. Doplnil jsem tedy do obou dokumentů vsuvku v tomto smyslu. Bylo mi sděleno, že pravděpodobně dojde z tohoto důvodu k odmítnutí mé kandidatury. Totálním a velice nepříjemným překvapením byla informace z okresních a zřejmě i vyšších struktur SPD, že tento doplněný text důvodem odmítnutí vlastně není, ale je to skutečnost, že před lety jsem byl členem Národní demokracie! Potažmo v SPD má stejné stigma i bývalá členská základna DSSS. Z Národní demokracie jsem spolu s desítkami dalších kolegů před lety vystoupil z důvodu vedení strany předsedou ABB k fašizujícím tendencím, protože jsme VLASTENCI (dle KSB národní uvědomělci). Takže když to znovu shrnu: pro SPD je v pořádku kandidatura velmistra zednářů, je pro ně v pořádku kandidatura komunistického politruka, je pro ně v pořádku kandidatura lichváře anebo osoby s vazbami na Bártu a skupinu Šuman, ale bývalý člen Národní demokracie má stigma VLASTENCE.

SPD je z mého pohledu alternativou, ale nikoli budoucí cestou. Bude muset na naší politické scéně povstat nový vůdce a nový politický subjekt založený na principech tzv. Ruské cesty (KSB), který realizuje SKUTEČNOU změnu společenských a politických poměrů a nikoli jen jejich kosmetickou úpravu na vlně vágně formulované politiky referenda, zákonů na zákaz propagace hnutí, který se dá lehce otočit i proti vlastencům anebo zákazu nelegální migrace, ale zákazu VEŠKERÉ migrace, pokud s tím občané nebudou souhlasit.


Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!

Není zde článek celý?