Italský biskup: Byl bych ochoten přeměnit všechny kostely na mešity, pokud by to pomohlo při záchraně migrantů

Italský biskup je ochoten učinit konec křesťanství a posvětit nadvládu islámu, pokud by to znamenalo záchranu životů migrantů, uvedla italská média.       

Bývalý barmský biskup Caserta Raffaele Nogaro prohlásil: „Morálně a jako člověk víry bych byl ochoten přeměnit všechny kostely na mešity, pokud by to bylo užitečné pro tuto věc, a kdyby to pomohlo zachránit životy chudých a nešťastných mužů a žen, protože Kristus nepřišel na Zem, aby stavěl církve, ale aby pomáhal lidem bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost.“

Biskup je součástí duchovního hnutí, které je opozicí italské populistické vládě a jejího úsilí o potlačení nelegálního přistěhovalectví.

Tato skupina prelátů a kněží považuje Mattea Salviniho, ačkoli je katolík, za personifikaci všeho zla. Jeden kněz dokonce odkazoval na Mattea jako na „antikrista“.

Během Salviniho kampaně, 45letý vůdce Ligy, přísahal na křesťanské evangelium a italskou ústavu, zatímco mával obrovským růžencem před milánskou katedrálou: „ Přísahám, že budu věrný svému lidu, 60 miliónům Italů, přísahám upřímně a s odvahou, že budu uplatňovat italskou ústavu,“ řekl Salvini. „Respektujíc učení obsažené v těchto svatých evangeliích. Budeš přísahat společně se mnou?“

Toto biskupské hnutí zahrnuje podporu, která sahá až k papeži Františkovi. Hnutí začalo vytvářet rozdělení mezi katolíky „nejhrubšího zrna“ a hierarchií. Dřívější průzkum ukázal, že Salvini je nejdůvěryhodnějším politikem napříč italským převážně katolickým národem.

(Ilustrační obrázek Foto: Wikipedia)

Není zde článek celý?