Kdo je tu žvanivý slimejš? Zeman si o výrobě novičoku u nás prokazatelně vymýšlel

Vojenské zpravodajství odtajnilo část zprávy o tom, jak to bylo s jedem novičok. Věc nakázal vyšetřit prezident Zeman. Ten pak veřejně tvrdil, že se u nás novičok vyráběl. Ze zprávy ale plyne, že se u nás ani nevyráběl, ani neskladoval a šlo o jinou látku, než byla použita při útoku na bývalého ruského agenta Skripala v Británii.

Ve zprávě se píše: „V rámci výzkumného projektu jednoho z cílů projektu DZRO (Dlouhodobý Záměr Rozvoje Organizace) bylo ve VVÚ s.p. (Vojenský výzkumný ústav) v roce 2017 mikrosyntézou vyrobeno několik miligramů směsi, která obsahovala látku A-230 (označována jako „Novičok“; k otravě S. Skripala byla dle veřejných informací použita látka A-234). Různými typy analýz byly zjišťovány chemické a fyzikální vlastnosti (stálost, těkavost, degradace, účinky na organismus), možnosti výroby a možnosti detekce stávajícími přístroji AČR s cílem případně doplnit software stávajících přístrojů AČR a upravit ochranné prostředky vojáků. Po provedení analýzy byla vzniklá směs ihned dekontaminována. Projekt výzkumu dále neprobíhá.

K projektu mikrosyntézy látky A-230 neproběhlo žádné hlášení SÚJB, neboť látky typu „Novičok“ nejsou zařazeny na seznam bojových chemických látek OPCW, žádná povinnost hlášení se k nim nevztahuje. Prekurzory, ze kterých lze „Novičok“ vyrobit, rovněž nejsou v evidenci BCHL, pouze jeden je v nejnižší kategorii nebezpečných látek.“

Zeman ale svým prohlášením vzbudil dojem, že má pravdu ruská propaganda, když ta tvrdí, že jed nemusel pocházet z Ruska, protože se vyráběl i jinde, třeba v České republice. Je za tím jasná snaha všechno zamlžit a Zeman se ukázal být zdatným pomocníkem. Ruská média pak jeho výrok o výrobě novičoku nadšeně citovala, takže Hrad naplnil očekávání.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček k odtajněné zprávě jen sdělil, že diskuse probíhá pouze o terminologii. Ne, diskuse probíhá o tom, jestli Zeman lhal.

Vyšetřit Zemanovy nepravdivé výroky chtěli poslanci ve Sněmovně, ale bylo jim v tom zabráněno. Poslanci z hnutí ANO, SPD a KSČM odhlasovali vyřazení bodu týkající se novičoku z jednání. Předseda Sněmovny Radek Vondráček se jako jediný z ANO hlasování zdržel a zdržel se i Jiří Dolejš z KSČM. Pro vyřazení bodu byl Jaroslav Foldyna z ČSSD.

Zeman o svých odpůrcích nedávno mluvil jako o „žvanivých slimejších“. Komu jsou ještě trochu fakta drahá, tak ví celkem jasně, na koho se toto označení hodí. Takových lidí je hodně, ale ne každý žvanivý slimejš je hlava státu a vrchní velitel ozbrojených sil.

Není zde článek celý?