Může být ruské pivo stejně dobré jako české? Odpověď vás překvapí!

Společnost Roskachestvo porovnávala pivo jedné české značky, které bylo vyrobeno v Rusku a v České republice, a dospěla k závěru, že kvalita obou vzorků je téměř na stejné úrovni, zatímco cena se u obou výrobků liší.

Odborníci srovnávali zejména ruské pivo Krušovice Světlé Royal a české pivo Krušovice Imperial. Na základě fyzikálně-chemických a organoleptických testů bylo zjištěno, že se od sebe zboží prakticky neliší.

Podle informací společnosti Roskachestvo se cena za láhev piva vyrobeného v Rusku pohybuje okolo 63 RUB (23 Kč), zatímco cena českého piva činí 130 RUB (46 Kč). Tento rozdíl v ceně lze vysvětlit lokalizací výroby, konkrétně pak přepravními a celními náklady.

Společnost slíbila, že i nadále bude provádět srovnávací testy zboží stejné značky, které bylo vyrobeno v Rusku a dalších zemích.


Není zde článek celý?