Nejtajnější hlubinné roboty Ruska

Poseidon, Lošarik, Klavesin-2R-PM, Junona, Amulet a Surrogat – to jsou nejtajnější ruské podmořské roboty. Uvádějí to ruská média.

Bezpilotní podmořský přístroj s jaderným energetickým zařízením Poseidon se může pohybovat v hloubce jednoho kilometru velkou rychlostí a zůstat přitom nepozorován. Zbraň je určena k boji proti leteckým lodím protivníka a zasažení pobřežních objektů na mezikontinentální vzdálenost.

Obydlená jaderná hlubinná stanice AS-12, známá jako Lošarik, získala pevný trup tvořený několika titanovými sférami vzájemně spojenými a pokrytými lehkým obalem. Takový tvar umožňuje stanici klesat do hloubky až šest kilometrů, aniž by riskovala, že bude rozmačkána vodou.

Neobydlený podmořský přístroj Klavesin-2R-PM je určen k pátracím operacím a výzkumům. Hloubka ponoru dosahuje až šest kilometrů bez omezení plavby.

Mobilní autonomní neobydlený hlubinný přístroj Junona je určen k prozkoumání podmořské situace, studia, shromažďování a předávání informací, práci na arktickém šelfu, řešení pátracích úkolů a zajištění záchranných operací.

K úkolům autonomního neobydleného hlubinného přístroje Amulet patří provádění pátracích a výzkumných operací a také sledování podmořských údajů: teploty, tlaku a rychlosti šíření zvuku.

K úkolům projektovaného bezpilotního přístroje Surrogat patří imitace jaderné a nejaderné ponorky a také mapování krajiny a průzkum. Přístroj dostal modulovou konstrukci a je vybaven lithio-iontovou baterií.

V Rusku je také vyvíjen komplex Arktika k průzkumu arktického šelfu a k účasti v krátkých a blízkých misích je vytvářeno několik mikrorobotů.


Není zde článek celý?