Nová kniha: Islamisté a soumrak Evropy

soumrak-obalBuď naše civilizace zmizí, nebo se z normálních kuchařů, taxikářů, zdravotních sester, švadlen, učitelek a soustružníků stanou bojovníci.  Jenže k tomu, aby bylo možné něco vybojovat, musíme nejdřív pochopit, v jaké jsme válce a o co v ní jde. Islamisté a soumrak Evropy je jednou z knih, která pomůže pochopit.

Petr Hampl, nezávislý sociolog

Slovo úvodem

(vzpomínka na prof. Jaroslava Hrocha)

Existují vědecké osobnosti, které se zaměřují nejen na svůj úzký obor, ale výrazně se angažují ve společensko – politickém životě. Jejich charakter, smysl pro čest a angažovanost jde ruku v ruce s potřebou přispět svým dílem k rozvoji společnosti. Našli bychom takových osobností více, pan prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., filozof se zaměřením na hermeneutiku a anglo-americkou filozofii, k nim patřil.

Od studentských let se vždy aktivně zajímal o společenské dění. Současné postoje k historickým událostem jej jako příslušníka poválečné generace (narozeného 1947) také nenechaly lhostejným. Svědčí o tom články ve sbornících a studie o úloze prezidenta E. Beneše v našich dějinách a také jeho působení v Masarykově demokratické akademii a Českém svazu bojovníků za svobodu.

Palčivé otázky vývoje společnosti se každodenně vynořují i v naší době. Blízký okruh přátel Jaroslava Hrocha a skupina angažovaných lidí nachází adekvátní způsoby, jak vyjádřit, publikovat a šířit své názory. Patří k nim především myšlenka zachování identity našeho národa, vlastenectví a bezpečnosti lidí v naší zemi i v Evropě. Svým přátelům a pokračovatelům včetně autorů knihy by Jaroslav Hroch popřál tvůrčí elán, objektivitu a spravedlnost a hlavně odvahu, vnímavé čtenáře a vděčné posluchače. Totéž přejeme autorům publikace i my, rodinní příslušníci.

Kniha Stanislava Balíka a Stanislava Polnara popisuje historické příčiny a souvislosti šíření islámského radikalismu na Blízkém Východě a zejména v Evropě. Autoři věnují pozornost reakcím současných evropských zemí a jejich politických představitelů na tento fenomén, stranou nezůstávají ani USA a Izrael. Součástí knihy je též zajímavý pohled některých politických filozofů (P. Buchanan, O. Spengler, S. Huntington) na krizi Evropy. Stanislav Balík a Stanislav Polnar se vyhýbají prázdné „politické korektnosti“ a popisují stav objektivně, kriticky, s důrazem na otázku bezpečnosti. V závěru autoři naznačují východiska a možnosti řešení.

Kniha Islamisté a soumrak Evropy přesvědčivě ukazuje, že naše evropské hodnoty svobody, demokracie, křesťanství a humanismu jsou v souvislosti s uprchlickou krizí ohroženy mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Tato kniha budiž inspirací, jak těmto hrozbám čelit.

Zdenka a Jan Hrochovi

Kniha k zakoupení: http://www.bodyartbook.cz/product/politika/islamiste-a-soumrak-evropy/138

Není zde článek celý?