Pas na prodej: Černohorcem se nyní může stát každý, kdo na to má

Vláda Černé Hory nabídla od prvního října zavedení státního programu na udělení takzvaného ekonomického občanství. Uvádí se to v tiskové zprávě vydané na zasedání ministrů.

Program umožní získání pasu Černé Hory za investice do ekonomiky země.

Zatím existují dvě možnosti, jak získat ekonomické černohorské občanství. Můžete investovat 250 tisíc dolarů do nerozvinutých oblastí země nebo 450 tisíc eur do rozvinutých. Přitom investiční projekt musí být nejprve schválen vládou.

Jenom za podání samotné žádosti o takové ekonomické občanství bude Černá Hora účtovat dalších 100 tisíc eur.

Místní úřady doufají, že nová opatření zvýší atraktivitu Černé Hory pro zahraniční investory.


Není zde článek celý?