Političtí disidenti 21. století, část 9: Milan Mazurek, II. díl

Share on Facebook

Facebook

Twitter

Share on Google+

Google+

Share on VK

VK

Milan Mazurek

Milan Mazurek

Úvod

Přinášíme pokračování rozhovoru s poslancem Národní rady SR Milanem Mazurekem. V následující části se dotyčný zamýšlí nad strategií pro národního hnutí a v tomto ohledu je rozhovor jedním z nejobjevnějších na toto téma z celého cyklu, neboť Milan si prošel svou cestu do poslaneckého křesla skrze hnutí ulice a skrze svůj neutuchající aktivismus. Na aktivismus koneckonců nezanevřel ani po získání společenského úspěchu, ba naopak hledá nové cesty, jak pojmout jeho moderní formy a maximalizovat jeho dosah.

S poslancem Národní rady SR tedy (nejen) o budoucnosti, mládeži, identitární strategii, zahraniční spolupráci, umění a mediálních projektech.

Extravaganza Controverso

Milan Mazurek

Jakou vidíš budoucnost LSNS na Slovensku?

Budúcnosť našej strany spočíva predovšetkým v obrovskom množstve práce, ktorá pred nami ešte stojí. Hoci mnohí považovali vstup ĽS Naše Slovensko do parlamentu za neuveriteľný úspech, pričom nikto z našich oponentov si niečo také nechcel ani len predstaviť, pre nás to znamenalo iba začiatok nového boja.

Náš boj sa tak presunul na ďalšiu, nesmierne významnú frontu, a tou je Národná rada Slovenskej republiky. V uliciach sme samozrejme ostali a počet nami usporadúvaných protestov, stretnutí s občanmi či iných akcií neustále stúpa, no dostali sme možnosť predkladať návrhy zákonov a vnášať do parlamentných debát hlas slovenského ľudu, ktorý tam do nášho príchodu nezaznieval. Práve naše parlamentné vystúpenia a nami predkladané novely zákonov otvorili oči desaťtisícom ľudí, ktorí sa takto stali našimi sympatizantmi.

Náš cieľ je tak ako u všetkých existujúcich strán samozrejme jasný. Chceme disponovať vládnou mocou a zachrániť tak náš národ z osídiel západného liberalizmu, multikulturalizmu a neustále sa prehlbujúcich centralistických snáh protieurópskej a protikresťanskej EÚ.

Čím väčšmi sa však náš boj vyhrocuje a pozície ĽS Naše Slovensko získavajú na svojej sile, či už z pohľadu regionálnych štruktúr alebo percentuálnych úspechov v oficiálnych (teda účelovo skreslených) prieskumoch verejnej mienky, tým sofistikovanejšie a radikálnejšie kroky voči nám podniká systém samotný, reprezentovaný všetkými ostatnými parlamentnými stranami bez rozdielu. Ťažko totiž nájsť tému, ktorá by dokázala spojiť všetky ostatné relevantné politické subjekty tak, ako nepriateľstvo k našej strane a jej predsedovi Marianovi Kotlebovi.

Musíme sa preto pripraviť na narastajúce množstvá súdnych sporov, žalôb a reštriktívne pôsobiacich zákonov, namierených iba voči našej strane, ako aj vznik nových systémom riadených subjektov a iniciatív, s cieľom odobrať nám hlasy a spomaliť tak náš postup. Našu budúcnosť tak vidím v nezlomnom odhodlaní, neotrasiteľnej odvahe, pevnej disciplíne a viere v Boha, ktoré nám v spojení po čase zaručene prinesú úspech a možnosť zachrániť Slovensko.

Spolupracujete i s nějakými zahraničnímu subjekty či se účastníte nějakých zahraničních akcí?

Aktuálne je naša strana členom európskej strany APF – Aliance for Peace and Freedom (Aliancia za mier a slobodu), kde okrem nemeckej NPD či talianskej Forza Nuova nájdete napríklad aj českú DSSS.

Našu spoluprácu s Alianciou hodnotím ako veľmi úspešnú a hodnotnú, keďže sme vďaka nej získali množstvo dôležitých kontaktov, informácií a zúčastnili sme sa na rôznych konferenciách či priateľských stretnutiach, ktoré prehĺbili vzájomné puto a odhodlanie rôznych európskych národných síl k boju za prežitie svojich národov. Najväčším úspechom našej spolupráce bola návšteva nášho predsedu Mariana Kotlebu, spoločne s kolegom Jánom Morom v Libanone a Sýrii, kde sa stretli s mnohými poprednými predstaviteľmi sýrskej vlády či prezidentom Libanonu a na Slovensko priniesli diametrálne odlišný pohľad na aktuálnu situáciu v Sýrii, než to čo prezentujú mainstreamové médiá.

Dobré kontakty máme tiež v Poľsku, kde sa pravidelne zúčastňujeme osláv poľského dňa nezávislosti vo Varšave, ako aj rôznych mládežníckych kempov naprieč celým Poľskom.

Uvedomujeme si, že na to aby sme mohli zo Slovenska urobiť funkčný a suverénny národný štát, musíme mať svojich rovnako zmýšľajúcich kolegov aj v okolitých štátoch. Preto naše kontakty neustále prehlbujeme a zvyšujeme intenzitu vzájomnej spolupráce naprieč celou Európou. Kultúrne je nám však najbližšia práve východná Európa a spolupráca s našimi bratmi v Česku či Poľsku je pre nás tou najdôležitejšou. Z toho čo som videl pri mojich cestách v západnej Európe môžem konštatovať, že záchrana týchto národov je už možno nerealizovateľná. Nie pre to obrovské množstvo cudzích neeurópskych imigrantov, ktorí doslova zaplavili západoeurópske mestá a premenili ich na nechutné multikultúrne smetiská, z ktorých sa týčiace veľkolepé budovy a pamätihodnosti sú len svedkami zašlej slávy kedysi hrdých a silných národov. Práve naopak, najväčší problém vidím v nesmierne pokročilej miere spoločenskej a kultúrnej degenerácie domorodého obyvateľstva, ktoré svoj vlastný zánik doslova oslavuje ako veľkolepý a humánny počin.

Už o pár dní vyrážame s kolegami na cestu do Berlína, Kodane a Malmö, s cieľom pripraviť cestopisný dokument ako živé svedectvo pomaly ale isto umierajúcich západoeurópskych národov. Náš dokument chceme premietať naprieč celým Slovenskom a ukázať tak našim vlastným obyvateľom, ktorí tieto štáty nenavštívili, akou deštruktívnou je v skutočnosti multikulturalizmus ideológiou.

Snažíte se i o nějaké kulturní působení – metapolitiku?

Samozrejme, že podpora tradičnej slovenskej kultúry, ako aj kresťanskej morálky a mravouky je pre nás nesmierne dôležitá. Už počas pôsobenia Mariana Kotlebu na poste predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja média sršali nenávisťou, keď odmietol z krajských peňazí podporiť úchylné divadlo, kde nahí muži a ženy na pódiu predvádzali tie najbizarnejšie a najúchylnejšie veci, aké si len vieme predstaviť, a naopak podporil tradičné slovenské folklórne súbory.

Naša strana rovnako finančne podporuje mnohé kultúrne podujatia alebo organizuje prednášky týkajúce sa kultúry či histórie, ktorá s ňou však priamo súvisí. Naši členovia napríklad pripravili fantastický dokument s pamätníkmi prvej Slovenskej republiky, ktorí priniesli svoje svedectvo o prvom prezidentovi Tisovi ako aj deštruktívnej, protikresťanskej sile boľševizmu, ktorá sa prehnala cez naše územie. Tento dokument postupne premietame v lokálnych kinách zdarma pre širokú verejnosť, pričom po premietaní vždy nasleduje diskusia s autormi a kvalifikovanými historikmi na toto obdobie.

Rovnako sme naprieč celým Slovenskom usporiadali premietanie filmu 1683 bitka pri Viedni, ale najsilnejšou zbraňou v našom kultúrnom zápase o dušu národa sú naše celoslovenské a regionálne noviny. Naša strana totiž distribuuje viac než pol milióna kusov svojich regionálnych novín každý mesiac do poštových schránok občanov našej vlasti, pričom tieto noviny nezištne distribuujú naši vlastní odhodlaní členovia. Naviac ešte niekoľkokrát do roka vydávame celoštátne noviny s veľkým množstvom obsahu.

V našich novinách okrem pravidelného príhovoru Mariana Kotlebu a zhodnotenia aktuálnej politickej situácie, či udalostí posledných dní a týždňov prinášame aj informácie o nami predkladaných novelách zákonov, našej činnosti v tom konkrétnom regióne, kde sú noviny roznášané, no tiež aj o situácií vo svete s titulkom: „Slováci, budíček!“, kde píšeme práve o kultúrnopolitických témach, ktoré majú za cieľ otvárať ľuďom na Slovensku oči. Prinášame informácie, ktoré sa z mainstremových médií najčastejšie nedozvedia. Ako napríklad o boji proti tradičnej rodine, podpore sexuálnych deviantov a úchylákov všade v západnej Európe, narastajúcom množstve mešít alebo úpadku vo všetkých oblastiach umenia, či už ide o divadlo, film, hudbu atď.

Okrem tohto všetkého samozrejme aktívne a promptne reagujeme na všetky snahy o ničenie či hanobenie našej kultúry a národa, a to všetkými možnými prostriedkami. Najdôležitejším prvkom nášho kultúrneho pôsobenia je však výchova novej generácie vlastenecky uvažujúcich mladých ľudí prostredníctvom nášho projektu Ľudová mládež.

Jak figuruješ v projektu Ĺudová mládež?

Pri zakladaní Ľudovej mládeže som sa stal jej predsedom, no veľmi rýchlo na to som si uvedomil, že čas ktorý táto organizácia potrebuje pre jej rýchly rast a kvalitnú činnosť jej neviem poskytnúť popri práci poslanca Národnej rady a krajského predsedu v strane. Pre Ľudovú mládež som však vytvoril základnú ideologickú doktrínu, s ktorou sa môžu čitatelia zoznámiť na stránke www.ludovamladez.sk, v sekciách „o nás“ a „naše ciele“. Túto funkciu som neskôr prenechal svojmu kolegovi Michalovi Buchtovi, ktorý funguje aj ako predseda okresnej organizácie našej strany v Ružomberku.

Michal vedie organizáciu rýchlymi krokmi vpred, no jej práca je stále v začiatkoch. Uvedomujeme si, že Ľudová mládež potrebuje ešte hlbšie ideologické základy pre svoju činnosť, ktoré musíme sformovať.

Jej činnosť sa však môže pochváliť mnohými úspechmi a skvelými aktivitami, ktoré do našich radov prilákali nových členov a utužili vzájomnú jednotu medzi stávajúcimi členmi. Hovoríme predovšetkým o turistických výstupoch, športových aktivitách, prednáškach či diskusiách. V okrese Krupina disponuje ĽS Naše Slovensko veľkým rančom, kde toto leto usporiadame tábor pre členov mládeže, zameraný na upevnenie národných a kresťanských ideálov do myslí a sŕdc našich členov, vybudovanie silnejších vzájomných vzťahov a prehĺbenie vedomostí o histórii a kultúre nášho národa. Rovnako bude tábor spojený so športovými aktivitami, kurzom prežitia v prírode a prednáškami, napríklad o škodlivosti fajčenia, drog či alkoholu.

Pre úspech Ľudovej mládeže do budúcnosti je dôležité vštepiť mladým ľuďom do mysle pochopenie, že len v zdravom tele sa nájde zdravý duch, a že ak chcú vo svete vidieť zmenu po ktorej túžia, tak sa sami musia stať touto zmenou.

Co tě čeká v nejbližší době, připravuješ teď osobně nějaké další projekty?

Prichádza leto a to pre poslancov štandardných politických strán znamená dovolenku. Pre mňa, ako aj mojich kolegov to však znamená predovšetkým príležitosť využiť voľný čas a pauzu od parlamentu pre väčšie množstvo práce na upevňovaní našich regionálnych štruktúr, aktivitách po celom Slovensku, propagácii našej strany, no hlavne v zbieraní podpisov na kandidatúru Mariana Kotlebu na prezidenta Slovenska.

Keďže sa predseda strany Marian Kotleba nakoniec rozhodol zhostiť neľahkej a nevďačnej úlohy kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, pričom je potrebné na túto kandidatúru zozbierať minimálne 15 000 podpisov od občanov Slovenska, máme pred sebou množstvo práce. Samotné vyzbieranie podpisov pre našu stranu nepredstavuje veľkú výzvu, no dáva nám to opäť skvelú možnosť tráviť čas s petičnými stolíkmi na námestiach, zhovárať sa s ľuďmi, objasňovať im naše ciele, či našu činnosť. Navštevujeme regionálne festivaly, trhy, zábavné akcie v mestách či dedinách a chodíme po námestiach naprieč celým Slovenskom, kde oslovujeme ľudí a zbierame podpisy pre kandidatúru Mariana Kotlebu. Toto sa pre mňa stáva prioritou na nasledujúce dva mesiace, kým nás opäť nezhltnú povinnosti poslancov v Národnej rade.

Tiež som spomínal, že mierime do Nemecka, Dánska a Švédska kvôli natočeniu dokumentu z islamských no-go zón a cez leto rovnako usporiadame mnoho vnútrostraníckych akcií, ako aj akcií pre verejnosť. Čas preto využijem na 100% a oddychovať veľa neplánujem. Som presvedčený, že sa dnes nachádzame uprostred historických udalostí, ktoré navždy zmenia tvár Európy, a je len na nás či sa rozhodneme pre hedonistický spôsob života, čím prakticky zničíme budúcnosť našich detí alebo sa dáme s odhodlaním na boj, zahodíme osobný komfort, falošný pocit bezpečia a rozhodneme sa vziať si svoju vlasť späť do našich rúk.

Mainstreamová média si vás do vlastních relací příliš nezvou a většinou o vaší straně informují nevyváženě, jakým způsobem tomu čelíte? Budujete nějakým způsobem nezávislá média či vlastní zpravodajství?

Som rád, že si aj v zahraničí všímate, že nás mainstremové médiá úplne ignorujú. Čo je však najhoršie, tak nás vo svojich politických debatných reláciách ignoruje aj Slovenská televízia, platená z koncesionárskych poplatkov všetkých občanov, teda aj našich voličov. Tým ich v podstate stavia do role akýchsi „menejcenných“ občanov, kedy si ich volení zástupcovia, a teda aj ich hlas nezaslúži svoj priestor v televízii, ktorú sami musia povinne platiť. Verím, že raz za túto ignoráciu a pošliapavanie práv našich voličov ponesú kompetentní ľudia právnu zodpovednosť.

Len pre zaujímavosť… Do parlamentu sme podali návrh zákona o tom, že vysielací čas v debatných reláciách Slovenskej televízie by mal byť rozdelený medzi jednotlivé politické strany pomerne, podľa volebného výsledku, ktorý získali. Našu novelu však nepodporil takmer nikto, keďže ostatným stranám úplne vyhovuje, keď s nami nemusia debatovať.

Myslím si však, že to našich ľudí iba utvrdzuje v tom, že svoju prácu robíme správne, že sme sa nevzdialili od našich ideálov, a že pre tento zvrátený systém predstavujeme hrozbu, preto nás cenzuruje. Pravidlo, ktoré hovorí že ak o tebe začne liberálny mediálny trh písať pozitívne, tak sú tvoje úmysly viac než nečestné, musí byť pre vlastencov záväzným. Bohužiaľ nám však mediálna ignorácia radikálne uberá možnosti na oslovenie nových voličov, čo sa snažíme kompenzovať na sociálnych sieťach, kde nám však neustále mažú stránky a príspevky, nahrávame videá na youtube kanáli, kde rovnako čelíme cenzúre, no najdôležitejšou informačnou zbraňou sú naše regionálne noviny, o ktorých som písal skôr, a ktoré distribuujeme do poštových schránok naprieč celým Slovenskom každý mesiac.

K tomu samozrejme organizujeme mnoho stretnutí s občanmi, zbierame petície po námestiach a zhovárame sa s ľuďmi na uliciach a pri našich vlakových hliadkach, spustili sme naše vlastné internetové rádio, ktoré čitatelia nájdu na www.radionaseslovensko.sk, ktorému aktuálne robíme bilboardovú a letákovú informačnú kampaň. Máme tiež nejaké nezávislé projekty, ktoré sa rozbiehajú, no pre ich vlastnú bezpečnosť ich ešte nebudem menovať.

Snažíme sa skrátka vytvoriť silnú informačnú alternatívu na všetkých frontoch, tak aby sme naše informácie dostali k čo najväčšiemu množstvu ľudí.

Zde je místo pro něco, co nemělo šanci v rozhovoru zaznít a přesto by jsi to chtěl říci.

Chcel by som sa poďakovať všetkým našim sympatizantom za podporu našej strany a našich aktivít a ubezpečiť ich, že ĽS Naše Slovensko je skutočne jedinou relevantnou politickou stranou, ktorá ešte môže Slovensko zachrániť, rovnako že Marian Kotleba je jediným národným kandidátom na prezidenta, ktorý to s našou vlasťou myslí vážne.

ĽS Naše Slovensko je a vždy bude verná svojim ideálom a svoj národ nikdy nezradí. Rovnako chcem všetkým slovenským vlastencom, ktorí si tento rozhovor prečítajú odkázať, že ak ešte nevstúpili do našej strany a nepridali sa k nášmu boju za národ, nadišiel najvyšší čas tak učiniť. Iba zjednotení pod jednou zástavou v jedinom veľkom národnom hnutí, ktoré na Slovensku máme, bude mať Vaša činnosť šancu na úspech.

Našim bratom v Českej republike rovnako ďakujem za podporu a teším sa na ďalšiu príležitosť, keď budem môcť navštíviť Vašu domovinu, kde som bol vždy veľmi milo privítaný. V týchto neľahkých časoch a mračnách, ktoré sa nad Európou zmrákajú, je potrebné, aby bratia držali pospolu viac než kedykoľvek predtým.

No a nakoniec sa chcem samozrejme poďakovať Délskemu potápačovi za priestor na tento rozhovor. Vážim si to o to viac, že je len veľmi málo odvážnych médií, ktoré dajú priestor aj našej strane. Ďakujem.

Není zde článek celý?