Rwanda, Indie i Omán předehnaly Česko a Slovensko v kvalitě silnic

Na konci loňského roku uskutečnilo Světové ekonomické fórum (WEF) výzkum týkající se kvality silnic. Cílem tohoto výzkumu bylo posoudit kvalitu silnic v jednotlivých zemích. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 137 různých zemí, mezi které patřilo mimo jiné i Slovensko a Česko.

Výzkum hodnotil kvalitu silnic podle několika kritérií, na jejichž základě mohl každý stát získat maximálně 7 bodů.

Jak už napovídá název článku, stav slovenských silnic je podle průzkumu dosti nelichotivý. Slovensko v kvalitě silnic totiž předehnaly země jako Rwanda, Indie i Omán. Naši sousedé se tak s 4,0 body umístili na 73. příčce. Česká republika však ve výzkumu dopadla ještě o něco hůře než Slovensko, jelikož obsadila až 74. místo.

Pokud jde o sousední státy Rakousko skončilo deváté, Německo je 15. v pořadí a Polsko se umístilo až na 65. místě.

Co se týče jiných evropských zemí, méně kvalitní silnice mají například v Bulharsku, Lotyšsku, Srbsku nebo na Ukrajině. Naopak na předních příčkách se umístily tyto země — první místo obsadily Spojené arabské emiráty s 6,4 body, na druhé příčce se umístil Singapur (s 6,3 body) a třetí místo patřilo Švýcarsku (6,3 body).

I přes to, že se Česko a Slovensko umístily na zadních příčkách, lze říci, že vývoj kvality silniční sítě se zlepšuje.


Není zde článek celý?