V Německu zakázali skupinu Osmanen Germania

Ministerstvo vnitra SRN postavilo mimo zákon skupinu Osmanen Germania BC, která působí na území Německa.

„Ministr vnitra Horst Seehofer dnes postavil mimo zákon skupinu Osmanen Germania BC včetně organizací, které do ní patří, a zakázal jim jakoukoli činnost,“ oznámila tisková služba německého ministerstva vnitra.

Uvádí se, že činnost této skupiny je v rozporu se zákonem, který reguluje pořádek založení a práva společenských sdružení.

Ministerstvo vnitra se domnívá, že Osmanen Germania ohrožuje jak jednotlivé osoby, tak i společnost vcelku.

Podle informací Deutsche Welle byl zákaz vyhlášen po prohlídkách v domech členů této organizace ve spolkových zemích Porýní-Falc, Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Hesensko.

Jak informuje Deutsche Welle, Osmanen Germania BC byla založena Turky žijícími v Německu. Spojuje skupinu motorkářů a boxerský klub a označuje se za „bratrstvo“.


Není zde článek celý?