Vědci rozluštili záhadu výstavby Stonehenge

Vědecký tým z Waleského musea a Leicesterské univerzity vysvětlil původ kamenů megalitického komplexu Stonehenge. Závěry průzkumu jsou zveřejněny v časopise Antiquity.

Odborníci znovu prostudovali práce geologa Herberta Thomase, který první přišel s hypotézou o tom, že kameny byly dopraveny z hor Preseli. Podle jeho teorie byly dopraveny člunem podél pobřeží.

Vědci prověřili tuto teorii a pozměnili ji s pomocí rozboru vzorků odebraných v roce 1906, ještě před Thomasovým průzkumem, a dospěli k závěru, že kameny byly nejdřív sesunuty k řece Monnow pomocí tažných zvířat a pak přepraveny přes řeku Severn anebo dolů k Avonu.

Stonehenge je záhadná kamenná stavba v hrabství Wiltshire, jedna z nejslavnějších archeologických památek na světě. Na jeho výstavbu, jež byla zahájena přibližně v roce 2600 před naším letopočtem, byly použity pískovcové kvádry a modré kameny z diabasu, dost tvrdé vulkanické horniny, kterou dováželi zdaleka.


Není zde článek celý?