Zábavná moudra: Havel hlásal kosmoindividualismus, Babiš to myslí dobře

Na Parlamentních listech je nutno ocenit, že je to studnice pestrých myšlenek. Protože se řídí heslem, že jim nikdo neříká, co si mají myslet, na myšlení s úlevou rezignovali a zabývají se sběrem materiálu. Čas od času nějaký dokonce i sami vytvoří a bývá to poučné a zábavné, což je skvělá kombinace. Pokorně děkujeme.

Tak třeba tady. Pan Podracký, kterého Parlamentní listy označily za konzervativního myslitele, v tomto médiu (5. 7.) odhalil, jak bude postupovat zánik západní civilizace. Myslitel v tom má jasno.
Hle: „To je mocenský tlak ideologie kosmoindividualismu, vůdčí ideologie EU. To je ideologie, která tu už nějakou dobu působí a má vychovat lidi ke světovému smýšlení, odmítnutí nacionalismu, uznává jen člověka jednotlivce a přiděluje mu práva, která si nezasloužil plněním povinnosti. S tím už přece přišel Havel, to není nic nového! Názvem kosmoindividualismus jsem nahradil rozšířený výraz neomarxismus, aby to bylo přesnější a lépe vyjadřovalo podstatu fenoménu – internacionální přesvědčení na individualistickém základě.“

Museli bychom bádat v myslitelových dalších textech, abychom zjistili, zda je to spiknutí na světové úrovní, a jde tedy o kosmopolitismus (za to věšeli už komunisté, kteří navíc soudili, že je za tím i sionismus), nebo jde o kosmos a je to spiknutí celovesmírné. Jeden při pohledu na rozměr toho tažení proti lidstvu hned neví.

Líčení hrůz, ve kterých my, ubití touto nelítostnou diktaturou každý den bojujeme o přežití, pokračuje: „Relativismus je součástí této ideologie, každý je s každým rovný, žádné zásluhy se neuznávají. Jakýkoliv podstatný kolektiv přestává být entitou. Když rodina, obec a národ nic neznamenají, jsou zbytečné také kolektivní ctnosti: sounáležitost, jednota, věrnost, úcta. Rozkládá se i stát, zůstávají jen osobní zájmy. Vše to je jen postupná likvidace západní civilizace, nejenom kulturní, ale i fyzická likvidace lidí, kteří ji sami rádi podstoupí.“

To je skutečně zajímavé. Jak to myslitel myslí s tou „fyzickou likvidací lidí“? Tu jsme zatím viděli třeba v Mussoliniho Itálii, kde se stát a národ rozhodně nerelativizovaly. Tam se hlásalo heslo: „Vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát.“ Tamtéž a také v nacistickém Německu se rozhodně národ nijak nerelativizoval. Stejně jako v putinovském Rusku, kde o nějakou tu fyzickou likvidaci není nouze. Stát a národ jsou ovšem posvátné stejně jako předtím marxismus-leninismus. Hlásají to ostatně ti samí lidé, jen sami sebe trochu přeškolili. Jsou to ovšem najednou velcí „konzervativci“. Vlast, národ, rodina, žádné velké rasové míšení. Odpůrce šup do lágru, kriminálu, postříkat sprejem, zmlátit kozáky. To je ovšem dost „konzervativní“, tedy v tom východním pojetí. Dělalo se to tak přece vždycky.

Perel se tam najde víc, třeba: „Jsme kolonií Německa, jsme na něm závislí jako na odbytišti a zároveň do něj jde většina dividend… Prezident Zeman dělá dobře, že zajišťuje obchody v jiných zemích.“

Zatím toho Zeman tedy moc nezajistil, s Čínou se mu to opravdu moc nepovedlo, naslibované prachy pořád nikde a jak by vypadala zdejší ekonomika bez Německa a vůbec celé EU, raději nemyslet. Ale o tom jindy.

Tak aspoň nám myslitel představil svůj pohled na Andreje Babiše: „Myslí to dobře, chce pro občany pracovat, chce jim ukázat, že má výsledky. Je jasné, že tím může být politicky úspěšný. Tato metoda populismu má jednu velkou nevýhodu. Jakmile to všechno nepůjde tak, jak slíbil, velmi rychle poletí dolů, protože jinou vizi nemá.“

S druhou částí výroku lze částečně souhlasit. Babiš své sliby dané všem pochopitelně nesplní, to by musel umět vyrábět zlato ze švestek. Ale že by to Babiš „myslel dobře“? Že chce „pracovat pro občany“? Když pomineme, že Babiš a jeho Monika jsou také občané, jak na to myslitel přišel?

George Orwell kdysi řekl, že některé nesmysly jsou tak velké, že jim snad může věřit jen intelektuál. Některé jsou ovšem tak velké, že jim snad může věřit jen „konzervativec“ východního typu.

Není zde článek celý?