Debaty o marxismu a socialismu jsou jedna věc, tanky druhá

Josef Škvorecký napsal 8. srpna 1968 v Literárních listech, jak byl povolán na „jistá místa“, když mu zabavili časopis zaslaný z ciziny.

Tehdy si dávali práci s tím, že na zabavené tiskoviny psali posudky a tento nezněl příznivě. Činitel se ho tehdy otázal, proč u nás nemůže dojít k maďarským událostem. Škvorecký popisuje: „Pečlivě jsem počal vyrábět odpověď, snaže se ze všech sil, aby byla pokud možno co nejmarxističtější. ‚U nás k maďarským událostem dojít nemůže,‘ pravil jsem, ‚protože naše vláda se nedopouští oněch chyb, jakých se dopouštěli vládní činitelé v Maďarsku. Pečlivě analyzujíc společenské dění,‘ pokračoval jsem úslužně, ‚vyvozuje z něho naše vláda vědecky marxistické závě—‚ V tom však rohovník marxista tvrdě přerušil můj, zřejmě spíše idealistický než marxistický rozklad. ‚Omyl, zvolal s pádností rozené autority. ‚Žádný takový! U nás kontrarevoluce nebude, poněvadž my to držíme pevně v ruce!’“

A bylo hotovo.

Tady je to v kostce. Žádný vědecký marxismus, ale podstatné je „to“ držet „pevně v ruce“. Pár dní po zveřejnění tohoto textu se ukázalo, že debaty o socialismu jsou jedna věc a tanky druhá. O právu, spravedlnosti, rovnosti, lepším společenském řádu se diskutuje předtím, než se uchopí moc. Pak už je to jedno. Debaty končí a už se jen schvaluje a jásá a kdo neschvaluje a nejásá, tak má smůlu.

Kam to spěje, mohou ti, co nejsou úplně natvrdlí, poznat předem. Fašismus a nacismus měli své bojůvky, které napadaly odpůrce. Vůdci sdělovali otevřeně, že se bude kroutit krkem. Pokud to někdo považoval za přehánění a pouhá slova, byl pak vyveden z omylu. Mysleli to doslova a pak to udělali. Lenin, Hitler, Gottwald, Pol Pot udělali to, co říkali. Protože už mohli. Obrazně mysleli jen ty řeči o blížícím se ráji, na který už z „objektivních příčin“ a v důsledku „drobných obtíží“ a kvůli „intrikám nepřátel“ nějak nedošlo.

Historie se bude opakovat, pokud lidé neodladí zvuk a nebudou sledovat činy. Včas.

A tak to bylo a tak to bude. Mechanismus je pořád stejný.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Není zde článek celý?