Nalezeno vysvětlení záhadného fenoménu kuchyňských dřezů likvidujícího trubky

Vědci z univerzity v Cambridge vysvětlili fenomén hydraulického skoku, který je vyjádřen prudkým zvýšením úrovně vody při snížení její rychlosti. Tento jev je možné pozorovat v kuchyňských dřezech a vanách, když voda dopadá na rovný povrch a rychle odtéká do stran, kde vzniká stojící nárazová vlna. O tom informují v tiskových zprávách na Phys.org.

Tento fenomén byl poprvé popsán Leonardo da Vincim před 500 lety, od té doby se ale vědcům nepodařilo najít přesný mechanismus jeho vzniku. Původně se myslelo, že hydraulický skok se částečně vytváří zemskou gravitací.

Vědci ovšem v nové práci při pozorování chování vody došli k závěru, že jev je podmíněn elasticitou a povrchovým napětím. Modelování s ohledem na tyto proměnné umožnilo předpovídat hydraulického skoku nehledě na to, zdali voda teče dolů, nebo je vystřikována do výšky.

Nehledě na to, že hydraulický skok je v dřezech neškodný jev, ve vodovodních trubkách mohou vznikat silné vlny a turbulentnost, což vede k rychlému opotřebení této infrastruktury.


Není zde článek celý?