Nechceme, aby českou kulturu v Německu zastupoval Gott, píší spisovatelé

Na knižním veletrhu v Lipsku by měl na tzv. Roku české kultury vystoupit zpěvák Karel Gott. To ovšem odmítají spisovatelé, kteří napsali dopis Martinu Kraflovi, programovému koordinátorovi Moravské zemské knihovny v Brně pro Leipziger Buchmesse 2019. Kritizují také fakt, že by měl v českém stánku být trabant Davida Černého. Dopis zveřejňujeme v plném znění.

Vážený pane Krafle,
dovolujeme si Vás oslovit jménem níže podepsaných členů Asociace spisovatelů, předsedy spolku Litera udílející každoročně nejprestižnější české literární ocenění a autorek a autorů pozvaných na Lipský knižní veletrh 2019.

Naším primárním požadavkem je, aby byla co nejdříve svolána schůze se všemi zvanými autory Lipsko 2019 a též zástupci profesních organizací jak autorů (AS), tak garantů nejprestižnější české literární ceny Magnesia Litera (Spolek Litera), kde bude podoba a způsob prezentace české literatury na Lipsko 2019 prodiskutována a přizpůsobena představám vystupujících.

Česká republika bude příští rok hlavní prezentovanou zemí veletrhu a na naši literaturu se tak v Německu upře mimořádná pozornost. Máme za to, že pro literaturu je typická mimo jiné přítomnost hodnotových postojů. Pokud bychom se chtěli tázat, co je tradici té nejlepší české literatury vlastní, snad je to právě pojetí literatury jako činnosti spjaté s postojem k životu a světu. Čeští spisovatelé jsou si aspektu morálního přesahu své práce vědomi. Ten je ostatně přítomen i v tradici toho nejlepšího v české kultuře jako takové.

České přítomnosti na Lipském knižním veletrhu 2019 bude jako jakýsi předvoj předcházet tzv. „Rok české kultury“. Představení české literatury bude vyvrcholením programu, který je zahájen v symbolickém smyslu nešťastně: vystoupením Karla Gotta v Lipské opeře v říjnu 2018. „Rok české kultury“, naopak „kontrastně“ uzavírá v říjnu 2019 výstava připomínající odkaz Charty 77. Vedle deficitu konzultace celé akce s námi českými autory (český stánek má dekorovat trabant Davida Černého? – chceme mít možnost věc ovlivnit) se vymezujeme vůči této ukázkové absenci postojovosti.

V dramaturgické radě pro Lipsko 2019 přes projevený zájem naprosto absentují zástupci jakýchkoli profesních literárních organizací. Vzhledem k tomu, že se jedná o kontext, do něhož bude usazena konkrétní autorská tvorba (proslýchá se instalace růžového trabantu Davida Černého?!) je to tristní.

Naším druhým požadavkem, vedle onoho primárního – společné schůze – je, aby bylo vystoupení Karla Gotta bezodkladně zrušeno či vyjmuto z kalendáře akcí „Rok české kultury“, jež tvoří entré knižního veletrhu Lipsko 2019.

Těšíme se na schůzku s dramaturgickou radou v co nejbližším termínu (nejlépe začátkem září).

Za autory pozvané na veletrh v Lipsku 2019

Petr Hruška, laureát Státní ceny za literaturu
Bianca Bellová, laureátka Evropské ceny za literaturu
David Zábranský, laureát Ceny Magnesia Litera

Za Asociaci spisovatelů

Václav Kahuda, předseda
Adam Borzič
Ondřej Lipár
Adéla Hodinská Knapová
Petra Hůlová
Ivana Myšková
Markéta Pilátová
Irena Šťastná
Michal Maršálek
Jonáš Hájek
Petr Tureček
Tomáš Kůs
Petr Hrbáč
Ingrid Artezz

Za spolek Litera

Pavel Mandys, předseda

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Není zde článek celý?