Němečtí farmáři přišli o 1 miliardu eur kvůli suchu

Několik měsíců trvající horko a následné úmorné sucho způsobily obrovskou škodu německému zemědělství. Podle průměrných výpočtů tato škoda činí přibližně jednu miliardu eur. Uvádí to Deutsche Welle.

Třináctého srpna se koná schůze farmářů a federálních úřadů. Bude věnována problému škod farmářů následkem extrémně horkého a suchého léta. Následkem živelné pohromy nejvíce utrpěli pěstitelé obilí, chovatelé skotu a dokonce i dřevorubci.

Za poskytnutí nutné pomoci jsou odpovědné především místní úřady. Z federálního rozpočtu budou možná vyplaceny nutné prostředky po sklizni úrody a oficiálním vyčíslení škody. To proběhne začátkem září. Naposled se podobná kompenzace škod následkem sucha vyplácela v roce 2003.


Není zde článek celý?