Obyvatelům Lotyšska bylo navrženo, aby se v případě války bránili samostatně

Lotyšská vláda v případě vojenského konfliktu není schopná zajistit bezpečnost všech občanů, a proto se obyvatelé mají sami postarat o sebe a o své příbuzné. Praví se to v návrhu zprávy lotyšského ministerstva obrany.

Autoři zprávy podotýkají, že nehledě na povinnost vlády navrhnout nějaké modely samoorganizace, je hlavním úkolem občanů Lotyšska, aby se organizovali se samostatně.

Na ministerstva obrany jsou toho názoru, že obrana státu jen vojenskými prostředky není možná, a proto je třeba zdokonalovat systém státní ochrany založený na ochotě společnosti a státu překonat krizi opíraje se o vzájemnou důvěru a partnerství obyvatel, uvádí se ve zprávě.

Loni v srpnu ministr zahraničí Lotyšska Edgars Rinkevičs prohlásil, že v průběhu rusko-běloruských vojenských cvičení Západ 2017 mohou být podniknuty pokusy „o vyzkoušení“ systému obrany republiky. Zdůraznil, že Riga má být připravena na možné provokace, které mohou zpočátku vypadat jako náhoda, pak se změní v rozsáhlou krizi v zemi.


Není zde článek celý?