Podle komunisty Filipa jsou čínští komunisté silou přispívající světu svou moudrostí

Vojtěch Filip s vedoucím Odboru pro mezinárodní styky ÚV KS Číny Sung Tchaem, 2016. | FOTO: repro Velvyslanectví ČLR, Praha

Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy, na sebe čas od času upozorní výstředními výroky. Zatím posledním  přisoudil historickou zodpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa — Ukrajině. Filipův zájem o alternativní historii, a ovšem alternativní budoucnost, má ale širší zeměpisný záběr. Na Sinopsis jsme již psali o jeho družbě s pokrokovými silami celého světa pod taktovkou KS Číny.

Dialog pokrokových sil

Na samotný závěr letošního května se v čínském Šen-čenu konalo další ze zasedání Dialogu světových politických stran s Komunistickou stranou Číny. Tyto “dialogy” připravuje Odbor pro mezinárodní styky ÚV KS Číny (中联部), orgán historicky odvozený z Oddělení mezinárodních vztahů VKS(b) (Отдел международных связей), které kdysi tvořilo jádro někdejší Kominterny. Obě Mezinárodní oddělení, sovětské i čínské, bývají charakterizována jako diverzní a zpravodajské centrály. Veřejná verze výroční zprávy české kontra-rozvědky BIS za rok 2015 hodnotí čínskou verzi následovně: „V roce 2015 byla dominantní čínskou zpravodajskou silou v ČR vojenská rozvědka, jejíž činnost doplňovaly aktivity specifické čínské zpravodajské organizace, kterou je Odbor pro mezinárodní styky Komunistické strany Číny (KS Číny). Jedná se o agenturu, která spadá pod Ústřední výbor KS Číny a do jejíž gesce patří kromě zahraničních vztahů také zpravodajská činnost.“

Ani takové příkré hodnocení nedokáže odradit řadu českých politiků, pro něž představuje Odbor pro mezinárodní styky hlavní kontaktní bod v ČLR. Předseda Filip stvrdil své čilé styky dokonce společnou fotografií pro kalendář čínského velvyslanectví v Praze dokumentující klíčové momenty vzájemné družby, na níž pózuje se šéfem (“ministrem” 部长) odboru Sung Tchaem.

Mezinárodní odbor, operující kdysi v hluboké ilegalitě, mezitím přešel do mainstreamu a navazuje družbu již nikoliv pouze s komunistickými a revolučními stranami, ale prakticky s každým, kdo je ochoten k velmi specifické formě “dialogu”. V posledních dvou letech organizuje Odbor každoroční utajená setkání s představiteli vybraných politických stran zemí 16+1 (loni se ho v Bukurešti zúčastnil např. Jan Hamáček). V prosinci pořádal odbor v Pekingu dokonce celosvětový “summit” politických stran, na němž pochopitelně nemohl chybět Vojtěch Filip, ale ani představitelé ČSSD.

Příběh KS Číny

Setkání politických stran s Mezinárodním odborem v Šen-čenu tentokrát zahrnovalo pouze dělnické a levicové strany, a sahalo tak blíže ke kořenům historické Kominterny. Akce se dle webu Komunistické strany Čech a Moravy účastnilo “více než 80 komunistických, dělnických a levicových stran na nejvyšší úrovni, ze 40 zemí světa”.

Tématem tohoto zvláštního zasedání byl “příběh čínské komunistické strany”. Jak vysvětluje Sung Lu-čeng, vědecký pracovník Čínského ústavu univerzity Fu-tan v Šanghaji, cílem je ukázat, že „čínská ideologie ani filozofie vládnutí se nenechají oslabit postupující politikou otevřenosti. … Čína rozšiřuje svou spolupráci a dosahuje značné důležitosti pro ne-západní země, jejichž hlas je často přehlížen“.

Jedním z přehlížených hlasů, jimž se na Dialogu dostalo zvláštní pozornosti, byl i předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip, který do Šen-čenu vedl delegaci Ústředního výboru KSČM.

Filip je pravidelným účastníkem družebních “výměnných” akcí čínských komunistů, které nabyly na významu po podzimním 19. sjezdu KS Číny. Loni v prosinci podle čínského tisku tuto družbu posvětil v té době ještě dominantní harcovník vzájemných vztahů Jaroslav Tvrdík, který prý “věří, že takovéto stálé výměny povedou k posílení regionální spolupráce a prosperity, a také umožní světu lépe porozumět čínským myšlenkám”.

První mezi delegáty

Spolu s Dialogem světových politických stran delegáti zvládli i konferenci ke dvoustému výročí narození Karla Marxe, konferenci o uplatňování Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy pro novou éru v provincii Kuang-tung, a čtvrté africko-čínské fórum mladých lídrů (u poslední položky není zcela zřejmé, jak se k ní přichomýtli stárnoucí bílí muži z Čech a Moravy). Tisková zpráva KSČM dodává, že v rámci setkání proběhla „různá dvoustranná a mnohostranná jednání, včetně jednání s ministrem Sung Tchaem a zástupcem vedoucího mezinárodního oddělení Komunistické strany Číny pro evropské záležitosti, Kuo Jie-ču. K významu KSČM v mezinárodním hnutí přispělo zařazení vystoupení předsedy ÚV KSČM jako prvního ze zahraničních hostů.“

Oficiální web Šen-čenu parafrázuje Filipova slova o moudrosti KS Číny, která tak trochu naznačují, jak se náš předseda vypracoval na prvního mezi zahraničními delegáty: „…díky svému vlastnímu úsilí se KS Číny projevila nejen jako strana, která obstála ve zkoušce historie, ale také strana, která dosáhla obrovských úspěchů v praxi. Během 40 let reforem a otevírání se rovněž stala vlivnou silou mezinárodní politiky, silou přispívající svou moudrostí k novému globálnímu vládnutí.“

Po tomto proslovu ke světové progresivní veřejnosti se Vojtěch Filip odebral ještě na návštěvu provincie S‘-čchuan, kde ho na letišti v hlavním městě opět přivítali zástupci mezinárodního oddělení ÚV KS Číny, jakož i místní Kanceláře Státní rady pro záležitosti zahraničních Číňanů. Tato instituce, zkráceně Čchiao-pan (侨办), koordinuje v čínské vládě veškeré záležitosti Číňanů v cizích zemích (čchiao-wu, 侨务), tedy jak čínských občanů žijících v zahraničí, tak cizinců čínského původu.

James To, autor nejdůkladnější studie o této problematice, popisuje čchiao-wu jako “moloch, který zahrnuje kooptaci [zahraničních Číňanů] na všech společenských úrovních, a usměrňuje jejich chování i názory odměnami a tresty tak, aby odpovídaly situaci a okolnostem podle představ KS Číny”. Čchiao-pan také letos v březnu přešel organizačně ze Státní rady (vlády) pod Oddělení práce na Jednotné frontě (OPJF), jednu ze tří složek koordinující vlivové operace v zahraničí na úrovni ÚV KS Číny.

Úloha osobnosti v boji za mír

Pokud je na Vojtěcha Filipa veden někde v ČLR nějaký svazek, předpokládáme, že mu čínští soudruzi jistě dosvědčí, že se tam ocitl, podobně jako ve svazcích StB, neoprávněně. Příslušný spis StB popisoval postoj Vojtěcha Filipa při vázacím aktu v r. 1986: “…plně chápe, jaká důvěra je do něj vkládána tím, že bude moci osobně pomáhat v boji za obranu míru.” V roce 2017 prohlásil Filip na “summitu” politických stran v Pekingu podle citací v čínském tisku (další kontext zde): “Uznávám roli Komunistické strany Číny, která zajišťuje mnoho podob budování míru…”

Jak praví Marx, historie se opakuje dvakrát. Zatím je to fraška. Brzy by to mohla být tragédie.

Převzato ze Sinopsis.cz

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Není zde článek celý?