Přeshraniční toky: ukrajinští migranti provedli nejvíc peněžních transakcí z Polska

Ukrajinští občané, kteří pracují v Polsku, vedou mezi cizinci, kteří poslali peněžní prostředky do zahraničí, informuje státní Polský rozhlas.

Podle rozhlasu připadá na ukrajinské občany 86 % všech peněžních transakcí do ciziny.

Za první čtvrtletí 2018 odeslali cizinci z Polska částku rovnající se 921,9 mil. dolarů. Přičemž v prvním čtvrtletí loňského roku byla tato částka skoro o pětinu menší.

Podle dat ukrajinského ministerstva zahraničí je v Rusku asi 3 milionů ukrajinských migrantů a v Polsku asi 2 miliony.


Není zde článek celý?