Rusko se v první polovině 2018 stalo největším investorem Ukrajiny

Rusko investovalo v první polovině roku 2018 do Ukrajiny více než všechny ostatní státy, konkrétně 436 milionů dolarů, čili 36 % všech zahraničních investic. Svědčí o tom výkaz ukrajinské Státní statistické služby.

Celkem Ukrajina za toto období získala 1,259 miliardy dolarů přímých zahraničních investic.

Peníze přicházely kromě Ruska také z Kypru (219 milionů dolarů), z Nizozemí (207,7 milionů), Rakouska (58,7 milionů), Polska (54,1), Francie (46,9) a Velké Británie (43,4 milionů dolarů).

Největší částka byla investována do finanční a pojišťovací činnosti (59,6 %), pak 9,6 % do velkoobchodu a maloobchodu, 8,2 % do průmyslu, 7,9 % do informační a telekomunikační sféry.

Utraceno bylo přitom 278,7 milionů a kladné nové ocenění činilo 58,6 milionů dolarů.

Čistý přítok prostředků na Ukrajinu za období leden-červen 2018 činil 922 milionů dolarů, což je o 30,8 % méně než před rokem, anebo o 28,6 % méně než za leden-červen 2017.


Není zde článek celý?