Slováci jsou taky v EU a peníze jim od vstupu odtékají méně. Čím to?

Jak jsme už psali, protiunijní propagandisté využili několik myšlenek levicového ekonoma Thomase Pikettyho a tvrdí, že Česko je poražená země Evropy. Používají známý demagogický argument. Porovnají dvě čísla, která spolu nijak nesouvisí a začnou poukazovat na naše zbídačování samozvanými elitami Bruselu.

Těmi dvěma čísly jsou peníze, které k nám z Unie přitékají (je jich více, než do EU přispíváme) a porovnají to s tím, kolik peněz od nás odchází v dividendách. Mnoho našich podniků má totiž zahraniční majitele, kteří tak ze svého podnikání mají zisk. Kdyby neměli, šli by podnikat jinam, takže my bychom neměli zisk žádný a lidé by neměli práci, zbyla by jen národní hrdost a z toho se dlouho vyžít nedá.

@PulseofEuropeCZ

Ty dva údaje přitom nemají nic společného. Různí zahraniční majitelé, spolumajitelé a akcionáři by své peníze dostávali i tehdy, kdybychom v EU nebyli. Dostávali je už před naším vstupem a dostávali by je i po našem případném odchodu. Jak ukazuje další zajímavý údaj, který publikoval Twitterový účet Pulse of Europe, Slovensko je členem EU stejně dlouho jako my a ten poměr je tam úplně jiný. I tam rostl odtok peněz už od počátku 90. let (do EU jsme vstoupili v roce 2004). Pak ale nastal zlom a Slovákům mizí peněz do ciziny méně. Skok nahoru tam nastal v roce přijetí eura na Slovensku, pak se ale odtékání peněz zase za dva roky snížilo.

Takže problém není v EU, ale v tom, jakým způsobem politické reprezentace k věci přistupují a jaké podmínky si národní hráči domlouvají. Jenže vysvětlujte to demagogům a jejich neználkovským příjemcům cílených dezinformací.

Není zde článek celý?