Ukrajinu rozhořčilo chování Maďarů

Ukrajinské MZV vyjádřilo rozhodný protest v souvislosti se sérií nepřátelských kroků zу strany Maďarska. Je to uvedeno na oficiálních webových stránkách ministerstva.

László Pápa, zástupce Maďarska na Ukrajině, byl požádán o oficiální vysvětlení v souvislosti s rozhodnutím maďarské vlády „vytvořit funkci zplnomocněného ministra, odpovědného za rozvoj Zakarpatské oblasti a programu rozvoje mateřských škol v Karpatské pánvi.“ Své stanovisko vysvětlilo ukrajinské MZV tím, že do sféry kompetencí ministra byla zařazena i část suverénního území Ukrajiny.

Kromě toho Kyjev rozhořčily i pochybnosti maďarského premiéra Viktora Orbána o tom, že chtějí Ukrajinci vstoupit do EU a NATO. Podle názoru ukrajinského MZV takové stanovisko „je ve značném rozporu s politikou Evropské unie a značně odráží přístupy agresívní země“.

Před tím, 25. června, Maďarsko obvinilo Ukrajinu z porušení práv Maďarů žijících v Zakarpatské oblasti.


Není zde článek celý?