V Gruzii se dozvěděli o existenci internetu

Ukázalo se, že část gruzínského obyvatelstva nezná internet. Svědčí o tom údaje výzkumu Národního demokratického institutu USA (NDI).

V Gruzii byl proveden průzkum, během něhož respondenti odpovídali na otázku, jak často používají internet. Asi jedno procento dotázaných přiznalo, že neví, co to je. Dalších 28 procent uvedlo, že ho nikdy nepoužívali. Deset procent dotázaných používá internet jednou týdně.

Každý den používá internet asi polovina účastníků průzkumu. Nejvíce uživatelů je v hlavním gruzínském městě — Tbilisi — tam každý den používá internet 81 procent respondentů a nepoužívá ho pouze 16 procent.

Mezi nejdůležitější oblasti života, kterým by bylo třeba věnovat prostředky z rozpočtu, účastníci výzkumu zařadili zdravotnictví (61 procent respondentů), vzdělání (50 procent) a penzijní/sociální pojištění (47 procent).


Není zde článek celý?