Ve Středozemním moři utopili tank, aby zachránili ryby

V Libanonu ekologové do Středozemního moře shodili tanky libanonské armády. Přispěje to k vytvoření umělého útesu, kde se mořská zvířata lépe schovají a rozmnoží se.

Taková podpora je prostě nutná, protože poslední dobou ryby trpí přebytečným lovem a globálním oteplováním, uvádí Daily Mail.

Tanky byly utopeny nedaleko Sidónu, kde vzkvétá rybí průmysl. Dříve tam už byly utopeny staré autobusy. Technika rychle obrůstá vodními řasy a kalmary, stává se tak výborným místem pro kladení jiker a chovu potomstva. Poprvé byla taková metoda v Libanonu použita před 6 lety, byla uznána za úspěšnou.


Není zde článek celý?