Vědci vyvrátili mýtus o bezpečnosti vodních dýmek

Vědci z Kalifornské univerzity v USA zjistili, že kouření vodní dýmky poškozuje lidské zdraví stejně jako kouření klasických cigaret. Výzkum byl zveřejněn na stránkách univerzity.

Výzkum probíhal ve skupince 48 dobrovolníků, kteří měli za úkol kouřit vodní dýmku po dobu 30 minut. Odborníci měřili srdeční frekvenci, krevní tlak, hladinu nikotinu v krvi, a to před i po kouření dýmky.

V důsledku toho bylo zjištěno, že jeden dýchánek, při němž se kouří vodní dýmka, zvýšil srdeční frekvenci o 16 úderů za minutu a zvýšil se i krevní tlak. Mimo to kouření vodní dýmky výrazně zvýšilo index arteriální tuhosti, který je klíčovým rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárního onemocnění.

Podle vědců jsou tyto ukazatelé srovnatelné s těmi, které můžeme pozorovat u kuřáků klasických cigaret. Z toho vyplývá, že obecně známé přesvědčení o tom, že kouření vodní dýmky je méně škodlivé než kouření klasických cigaret, není pravdivé.

Navíc podle vědců tabák, používající se do dýmek, obsahuje umělé chemické látky, jejichž používání je při výrobě klasických cigaret legislativně zakázáno. Tyto látky totiž mohou ještě více poškodit zdraví člověka.

Vědci doufají, že jejich výzkum přiláká pozornost veřejnosti a že kouření vodní dýmky, a také výroba tabáku pro tyto účely budou upraveny zákonem.


Není zde článek celý?