Byla uvedena nečekaná příčina brzkého hromadného hladomoru

Vědci z Washingtonovy univerzity v americkém Seattlu zjistili, že globální oteplování způsobí hromadný hladomor, to nejen kvůli extrémním klimatickým podmínkám, ale také kvůli šíření hmyzu, který škodí úrodě. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na portálu EurekAlert!.

Podle slov vědců oteplování způsobí exponenciální urychlení metabolismu členovců (a tedy i jejich chuti k jídlu) a také jejich plodnosti. Zvýšení počtu hmyzu způsobí zvýšení ztrát takových zemědělských plodin, jako jsou rýže, kukuřice a pšenice o 10 až 25 procent za zvýšení průměrné teploty zemské atmosféry o jeden stupeň Celsia. Zvýšení globální teploty o dva stupně Celsia způsobí snížení roční úrody o 213 milionů tun.

V roce 2016 OSN zjistila, že minimálně 815 milionů lidí nemá dostatečné množství potravy. Kukuřice, rýže a pšenice jsou základními zemědělskými kulturami a konzumují je čtyři miliardy lidí. Zároveň bude rýže méně zranitelná, protože se pěstuje v tropických oblastech, kde aktivita hmyzu už nyní dosahuje maxima.


Není zde článek celý?