Bylo odhaleno tajemství znetvořených koster

Vědci ze Smithsonské univerzity tropických výzkumů (Panama) vyvrátili závěry archeologa Samuela Lothropa, který měl za to, že původní národy Jižní a Centrální Ameriky měly sklon k násilí. Píše o tom Science Alert.

Lothrop popsal v roce 1954 pohřebiště lidí v Playa Venao (Panama), kteří byli podle jeho názoru zabiti. Archeolog objevil důkazy obětování, useknutí hlavy, kanibalismu a odřezání masa od kostí. Celkem objevil 202 koster z 550-850 let našeho letopočtu, píše Science Alert.

V novém bádání prozkoumali vědci 77 koster a také archívní dokumenty, polní záznamy a fotografie z doby vykopávek. Objevili stopy po zlomeninách a poškozeních kostí, které se zahojily dávno před smrtí, včetně rány do hlavy a vyvrtaného palce. Otevřené čelisti, které Lothrop považoval za příznak pohřbení zaživa, se ve skutečnosti vysvětlují uvolněním svalů po smrti. Chaotická poloha těl také poukazuje na to, že původní obyvatelé Panamy měli ve zvyku znovu pohřbívat urozené osoby, kteří byli umístěny v dočasných hrobech.

Vědci sdělili, že výsledky podrobnějšího průzkumu jsou totožné s jinými záznamy o způsobech pohřbení v Panamě před Kolumbem a v koloniální zemi a nepodporují závěry Lothropa.


Není zde článek celý?