Český pravoslavný arcibiskup okomentoval konflikt Ruska a Konstantinopolu kvůli Ukrajině

Arcibiskup Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku Jáchym se vyjádřil ke konfliktu mezi Ruskou pravoslavnou církví a konstantinopolským arcibiskupem Bartolomějem I. kvůli osamostatnění ukrajinské pravoslavné církve.

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. se rozhodl poskytnout autokefalii (nezávislost — red.) ukrajinské církvi. Nicméně část ukrajinských pravoslavných věřících pod vedením metropolity Onufrije uznává nadřazenost ruského patriarchy a samostatnost odmítá.

Arcibiskup Jáchym popřál metropolitovi Onufrijovi a všem věřícím dostatek odhodlání. Podobně se vyjádřili i představitelé některých dalších pravoslavných církví, kteří se postavili na stranu ruského patriarchy Kirilla.

Dříve arcibiskup prešovský a Slovenska, vladyka Rostislav uvedl, že „rozkol byl vyprovokován lidským egoismem, který je možné překonat pouze pokáním a návratem do lůna církve“. Podle něj autokefalii lze dosáhnout pouze společným konsenzem.

Konstantinopolský patriarchát v pátek informoval, že „v rámci příprav na poskytnutí autokefálie Pravoslavné církvi na Ukrajině“ jmenoval své zástupce v Kyjevě. Toto rozhodnutí bylo ostře odsouzeno Moskevským patriarchátem, který ho označil za intervenci do kanonického území jiné církve. Předseda oddělení Moskevského patriarchátu pro styky se zahraničím, metropolita Illarion, prohlásil, že Moskevský patriarchát zruší eucharistické styky s Konstantinopolským patriarchátem, poskytne-li ten Ukrajinské církvi autokefalii. V ruské pravoslavné církvi jsou přesvědčeni, že autokefalie nebude dalšími pravoslavnými církvemi uznána.

Přitom konstantinopolský patriarchát neuznal jmenování Jáchyma arcibiskupem pražským. Jeho volbu neuznalo ani české ministerstvo kultury. Svůj úřad později dal k dispozici eparchiálnímu shromáždění, které vybralo nového pražského arcibiskupa. V současné době Vladyka Jáchym působí jako arcibiskup berounský.


Není zde článek celý?