Fyzici rozvedli tajemství rádiových anomálií konce druhé světové války

Ukázalo se, že záhadné anomálie, které se periodicky objevovaly v rádiovém vzduchu Británie v letech 1943-1945, byly ve skutečnosti druhem ozvěny masových bombových útoků německých měst spojenci. O tom píšou fyzici, kteří zveřejnili článek v časopise Annales Geophysicae.

Průzkum britských vědců uvádí, že každý útok „spojenců měl přibližně stejnou energii jako 300 blesků“. Tyto události na povrchu Země se odrážejí v nejvzdálenějších koutech atmosféry.

Vědci vypočítali sílu akustických vln, které generovaly britské a americké vzdušné bomby. Při porovnání přibližného množství energie, která se dostala do atmosféry z výbuchu, vědci dospěli k závěru, že vlny z výbuchů snižovaly ionizaci a to přímo ovlivnilo práci všech rádiových zařízení.

Podobné následky bývají také z výbuchů, zemětřesení a vulkanických erupcí.


Není zde článek celý?