Kosti tohoto kněze jsou děsivě zkroucené. Nemoc nebo boží dar? (FOTO)

53letý Bharat Tiwari z Madhya Pradesh z Indie trpí od dětství záhadným onemocněním. Jeho paže a nohy jsou zkroucené a růst se od pěti let nezměnil. Nicméně muž si nikdy nestěžoval na život a považuje svou nemoc za Boží dar.

Ve věku pěti let na Bharatu Tiwari spadla stěna. Od té doby tělo může prakticky přestalo růst a jeho končetiny se divným způsobem začaly zkrucovat. Rodiče chlapce vyzkoušeli všechny možné dostupné způsoby léčby. Žádný bohužel muži nepomohl. Nicméně Tiwari se nezlobí na svůj osud a stal se knězem.

Kvůli zdravotním problémům muž nemůže plně pracovat. Ve svém každodenním životě dokáže sám sebe obsluhovat a dokonce cestovat. Bharatu často navštěvují obyvatelé okolních vesnic, kteří ho považují za ztělesnění starodávného božstva.


Není zde článek celý?