Mariánský příkop prozkoumá ruský batyskaf

Fond perspektivních výzkumů bude od příštího roku zkoumat Mariánský příkop pomocí autonomního bezpilotního hlubokovodního aparátu, orientovat se bude na zkoumání dna.

Tato informace byla umístěna na standu fondu na Východním ekonomickém fóru, které probíhá ve Vladivostoku.

Během průzkumu aparát prozkoumá dno a objekty, které se v příkopu nacházejí.

Na standu fondu je také možné vidět robotizované prostředky pro těžení uhlovodíků v Arktidě.


Není zde článek celý?