Miroslav Kalousek ve Sněmovně: V Řecku je 3500 dětí bez doprovodu rodičů. Ženevské konvence nás zavazují

Neexistoval
samozřejmě žádný seznam 1100 uprchlíků, kteří k nám
půjdou. Ten výběr měla provést česká vláda s důrazem
samozřejmě na bezpečnost a schopnost tohle provést. Nic takového
se nestalo. Nálada nejenom ve vládě, ale i ve společnosti se
začala posouvat až do onoho naprosto nehorázného a podle mého
názoru nesmyslného a nepravdivého výroku předsedy vlády, že na
území České republiky nevpustí jednoho jediného uprchlíka.
Jsme vázáni ženevskými
konvencemi. Uprchl
íci
koneckonců nejsou jenom z Blízkého východu a ze severní
Afriky, uprchlíci jsou i z jiných zemí. A vstoupí-li
uprchlík na naše území, tak s ním prostě to azylové
řízení musíme vést. Jakým způsobem dopadne, je věc jiná, ale
nejsme oprávněni říci: my s nikým nepovedeme žádné
azylové řízení a na naše území žádný uprchlík
nevstoupí.

Když
už jsme neaplikovali to dobrovolné rozhodnutí české vlády
z roku 2015, je tu
další
námět, mnohem skromnější, ale ze symbolického hlediska stejně
zásadní. V řeckých
uprchlick
ých
t
áborech
je zhruba 3 500 dětí. Teď si můžeme samozřejmě říct,
kdo je to dítě. A podotýkám, že třeba Velká Británie, když
schvalovala zákon, že těmto dětem tzv. bez doprovodu nebo ve
zkratce syrským sirotkům, 350 z těchto dětí poskytne péči
a azyl na svém území, tak to vymezila parametrem 17 let. Tři
sta
padesát
dětí bez doprovodu do 17 let Velká Británie schválila tento
zákon a dělá to. Nic takového bych si nedovolil české vládě
říkat. Nechť si ty parametry stanoví, jak uzná za vhodné.
Patnáct let, dvanáct let, je to opravdu na ní.

Je
jich tam 3 500, žijí v opravdu mimořádně neutěšených
podmínkách a jsou tam bez rodičů. Proto se jim ve zkratce říká
sirotci, byť oni bohužel často vůbec netuší, zda těmi sirotky
jsou nebo nejsou. To už tak ve válečných časech bývá. Ona
každá historická paralela kulhá, ale i tzv. Wintonovy děti, když
odjížděly do bezpečí do Velké Británie v roce 1939, tak
pak až do konce války netušily, jestli jsou nebo nejsou sirotky.
Dokonce někteří z nich se dopustili takového
emocion
álního
podvodu a virtuální reality, to nejsou má slova,
takhle by to
řekl
pan ministr Ťok, že žádnými sirotky nebyli čtyři roky, protože
jejich rodiče zplynovali třeba až v roce 1944.

Takže
ty děti v těch řeckých
uprchlick
ých
t
áborech
jsou v podobné situaci. Nemají tam rodiče a netuší, zda ti
rodiče žijí, zda se o ně někdo někdy bude moci nějakým
způsobem postarat. No a civilizované země se nějakým způsobem
sna
ží
se podílet v rámci znovu opakuji: dobrovolnosti, odpovědnosti
a solidarity. Takže například Velká Británie přijala onen zákon
o 350 dětech, chcete-li do 17 let. Izrael, který je se Sýrií
ve válečném stavu a má všechny historické,
civiliza
ční
i kulturní důvody se na Sýrii dívat ne přátelským pohledem,
tak v případě, že
jde o
 děti,
tak se na to dívá úplně jinak a stovce těchto dětí se rozhodl
udělit občanství.

A
my tady m
áme
podle mého názoru naprosto výjimečnou příležitost, abychom
tohle symbolické gesto odpovědnosti a solidarity v rámci
dobrovolnosti učinili také. Abychom pomohli svému partnerovi
v rámci Evropské unie, což je tedy Řecko, kde v těch
uprchlick
ých
t
áborech
jsou tisíce
t
ěchto
dětí. Abychom řekli sami sobě, české veřejnosti i mezinárodní
veřejnosti, že nejsme bez srdce a že nejsme bez svědomí. A
chceme držet stejný režim, který si tenkrát jako v tom roce
2015 vláda stanovila. Chceme ho navrhnout úplně stejně.
Neexistuje žádný seznam 50 dětí nebo 60 dětí. Existuje 3 500
dětí bez doprovodu v řeckých
uprchlick
ých
t
áborech.
A nechť tedy vláda České republiky v rámci mezinárodního
humanitárního gesta a pomoci, nechť si sama stanoví ty parametry
a nechť si podle vlastního výběru sama vybere jednotlivé děti,
kterým poskytne útulek a poskytne potřebnou péči na území
České republiky za prostředky českých
da
ňových
poplatníků

Pokládáme
to za nezbytné i pro atmosféru v České republice a konec
konců i pro naše vlastní svědomí, protože znovu říkám:
Nehovoříme jenom o dobrovolnosti, ale hovoříme
tak
é
o odpovědnosti a o solidaritě
a v těchto pojmech na vás budeme apelovat. Děkuji vám za
pozornost.

Převzato z rozpravy k informaci vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících ze stenozáznamu PSP ČR. Jen velice mírně zkrátil Ivan Kytka.

Není zde článek celý?