MO RF: Řada zemí oddaluje návrat běženců do Sýrie

Řada zemí i nadále oddaluje návrat syrských běženců do vlasti tím, že je popuzuje proti syrskému vedení, řekl na čtvrtečním zasedání mezirezortních koordinačních štábů RF a Sýrie pro návrat běženců náčelník Národního střediska řízení obrany RF, generálplukovník Michail Mizincev.

„Řada zemí stále nepodniká nic pro návrat běženců do vlasti. Některé z nich se přikrývají autoritou Správy vysokého komisaře OSN pro záležitosti běženců a cílevědomě popuzují syrské občany, kteří se nacházejí na jejich území, proti syrskému vedení a navazují návrat běženců na sesazení (syrského) prezidenta Bašára Asada,“ řekl Mizincev.

Jiné státy demonstrují podle jeho slov podporu návratu, ale ve skutečnosti vyhledávají záminky pro jeho oddálení a mluví o údajně nedostatečně příznivé situaci v Sýrii pro přijetí běženců.

„Cíl těchto aktivit je naprosto jasný. Tyto státy se neřídí zájmy syrských občanů, ale přáním zlepšit svoji ekonomickou situaci díky finanční pomoci, kterou poskytuje OSN a dárcovské země,“ poznamenal generál.


Není zde článek celý?