NASA zveřejnila neobvyklý obraz mraků na Jupiteru

NASA zveřejnila fotografii neobvyklých mraků složitého tvaru v Severním umírněném pásmu Jupiteru.

Záběr byl zachycen pomocí vesmírné lodi Juno, která se nachází 11 350 km od horních vrstev mraků.

Tento složitý obraz vzniká kvůli tomu, že se jasně bílá seskupení mraků nacházejí výš než ostatní vrstvy, a vrhají na ně stíny.

Vědci poznamenali, že tyto jevy pomáhají určit vzdálenost mezi různými úrovněmi atmosféry Jupiteru, a také jejich složení a původ.


Není zde článek celý?