Papež František nazval přístup k pitné vodě jedním ze základních lidských práv

Papež František vyzval všechny lidi dobré vůle k ochraně Božího stvoření a věnoval zvláštní pozornost ochraně vodních zdrojů na světě. Nazval přístup k pitné vodě jedním ze základních lidských práv.

„Musíme přiznat, že jsme nedokázali zodpovědně zachránit Boží stvoření. Stav životního prostředí, a to jak na celém světě, tak i v mnoha konkrétních místech, nelze považovat za uspokojivý. Proto se vyskytla potřeba k obnovení zdravého vztahu mezi lidmi a Božím stvořením,“ uvádí se v každoroční papežově zprávě, věnované Světovému dni modliteb o ochraně Božího stvoření, které se slaví 1. září.

V letošním roce je ve zprávě největší důraz je kladen na „problém vody, jednoduchého a drahocenného elementu, který je bohužel pro mnohé lidi obtížně přístupný“. V souvislosti s tím František také zdůraznil, že přístup k pitné vodě je „základním a univerzálním lidským právem“, jelikož určuje přežití lidí, což znamená že je podmínkou pro respektování jiných lidských práv.


Není zde článek celý?