Pociťujete ospalost ve dne? Jste v nebezpečí, tvrdí vědci

Vědci z Univerzity Johna Hopkinse v USA zjistili téměř trojnásobné zvýšení rizika vývinu Alzheimerovy choroby u lidí, kteří často cítí ospalost ve dne. Příslušná zpráva pro tisk byla uveřejněna na portálu univerzity.

Výzkumníci zanalyzovali data 123 dobrovolníků, kteří během 16 let pravidelně informovali o svém zdravotním stavu a absolvovali pozitronovou emisní tomografii mozku.

Vysvětlilo se, že dobrovolníci, kteří si stěžovali na ospalost ve dne, byli téměř třikrát víc vystaveni nebezpečí usazení bílkoviny amyloidu beta v mozku, a sice peptidu Aβ42, který je považován za jeden z hlavních faktorů provokujících Alzheimerovu chorobu.

Závěry vědců dovolují mluvit o vzájemné souvislosti mezi poruchami spánku a vývinem Alzheimerovy choroby. Vědci dodali, že to pouze potvrzuje hypotézu, že špatný spánek může přispět k vývinu této choroby.

Poněvadž dnes neexistuje způsob léčby Alzheimerovy choroby, je třeba zdokonalit způsoby její prevence, včetně léčení poruch spánku.


Není zde článek celý?