Polská církev vyzvala k tomu, aby se nepospíchalo s ukrajinskou autokefalitou

Polská pravoslavná církev vyzvala k tomu, aby se nepospíchalo s poskytnutím autokefality ukrajinské církvi, aby nebyl prohlouben rozkol. Bylo to oznámeno na webu Ukrajinské pravoslavné církve.

„K poskytnutí ukrajinské církvi autokefality bude třeba souhlas všech místních církví, uspěchané rozhodnutí může jen prohloubit rozkol,“ vyložili v Ukrajinské pravoslavné církvi pozici Polské církve.

Na webu Ukrajinské pravoslavné církve je přitom odkaz na dopis tajemníka kanceláře Polské pravoslavné církve Jerzyho Doroszkiewicze, který přišel do jednoho z ruských médií.

Doroszkiewicz se odvolává na výňatky z protokolů zasedání koncilu Polské církve z 9. května 2018 a podotýká, že autokefalita může být darována teprve po konzultacích se všemi místními církvemi. A přitom uspěchané akce, praví se v dopisu, mohou prohloubit rozkol na Ukrajině, existující v této zemi rozkolnická společenství mají učinit pokání a vrátit se do Pravoslavné církve.

Konstantinopolský patriarchát minulý pátek informoval, že v rámci příprav na poskytnutí autokefality Pravoslavné církvi na Ukrajině jmenoval své zástupce v Kyjevě. Toto rozhodnutí bylo ostře odsouzeno Moskevským patriarchátem, který ho označil za vpád do kanonického území jiné církve. Předseda oddělení Moskevského patriarchátu pro styky se zahraničím, metropolita Illarion, prohlásil, že Moskevský patriarchát zruší eucharistické styky s Konstantinopolským patriarchátem, poskytne-li Ukrajinské církvi autokefalitu.


Není zde článek celý?