Švédská mateřská školy nutí chlapce, aby se oblékali jako dívky

Všechny děti musí být nazývány „přátelé“, chlapci jsou nuceni nosit šaty a knihy Astrid Lindgrenovové jsou vyhazovány ve jménu kritické normy.  

Deník Världen i dag hovořil a „Annou“, která pracovala ve švédské mateřské škole dva roky.  Pod podmínkou anonymity vyprávěla o situaci v mateřské škole.

Anna uvedla, že byla kárána za to, že říkala „on“ nebo „ona“ – musíme používat genderově neutrální zájmeno „přátelé“. Všechny knihy v mateřské škole byly přezkoumány a všechny odkazy na pohlaví byly změněny na správné termíny podle tzv. „Genderové teorie“. Populární knihy jako Emil a Pippi byly vyhozeny a knihovna naplněna dětskými knihami, které se zabývají tématy jako transsexualita a homosexualita.

Děti již ve věku 1 a 2 roky mají skupinové diskuze, že se chlapci mohou zamilovat do chlapců a dívky do dívek. Některé děti byly dotazovány, do koho jsou zamilované.

Malý chlapec vypadal zmateně a nakonec řekl: „Do mého LEGA“, podle slov Anny.

Není přípustné říci dětem v nových šatech, že vypadají hezky. Nikdo nemůže říct dětem, že jsou roztomilé. Nemůžete používat slova jako chlapec, dívka, maminka a tatínek. Musí se používat genderově neutrální pojmy.

Někteří z rodičů se také účastní těchto praktik v mateřské škole a jsou pohoršeni tím, když je někdo nazve třeba „máma“. Chtějí být nazýváni „rodičem“.

Ale mnozí z rodičů prostě nevědí, jak fanatická je tato mateřská škola, co se týče těchto genderových teorií, kde slova jako sněhulák a Santa Claus byly nahrazeny korektními termíny a populární Disney filmy byly z principu zakázány.

Jednou se Anny zeptala dívka: „Jsem chlapec nebo holka?“

Anna ignorovala směrnice a řekla: „Jsi holka“.

Anna uvedla: „Nemůžu se řídit těmito pravidly. Prostě nemůžu. Jdou proti všemu, co znám.“

Je důležité poznamenat, že to není soukromá mateřská škola s výrazným genderovým profilem, ale obecná mateřská škola ve Švédsku.             

Není zde článek celý?