V Chemnitzu a Budapešti se „bojuje“ za ČR. Češi křičí: „STOP SOROS, budeme neposlušní!“

Po třech letech se opět konal mítink před Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze. Tentokrát se jednalo o vyjádření podpory Maďarsku v souvislosti se šikanou ze strany EU. Maďarsku v současné době hrozí uvalení sankcí, a to kvůli jeho postoji k imigrační politice EU, kterou Maďarsko odmítá.

Dr. Josef Skála (KSČM) předal Sputniku ČR v den mítinku před Velvyslanectvím Maďarska v Praze otevřený dopis, který je adresován váženému panu Viktorovi Orbánovi, předsedovi Maďarské republiky. Dopis je určen k citování v on-line prostoru. Dopis, datovaný dne 20. 9. 2018 v Praze, tímto zprostředkováváme našim čtenářům.

Vážený pane premiére,

rozhodnutí Evropského parlamentu požadující uvalit na Vaši zemi nehorázné „sankce“, vzbuzuje rozhořčení i v České republice. Na dnešním mítinku, uspořádaném před Vaším velvyslanectvím, jsme je tlumočili jménem téměř všech vlivných proudů české politiky.

Evropská unie má spojovat svobodnou vůli svých členů. Útok na suverenitu Vaší země tuto normu skandálně pošlapal. Nestalo se tak poprvé. Děje se tak právě v otázkách, klíčových pro budoucnost evropské civilizace. Úkolem EU je bezpečnost kontinentu bránit a ne ohrožovat zhoubnou svévolí tváří v tvář migračnímu chasu a expanzi terorismu. Odpor, který jí klade Vaše země, budí upřímné sympatie i u lidí, kteří jinak Vaše politické krédo nesdílí.

S „právem“ silnějšího, rozhodujícím „o nás bez nás“, máme trpké zkušenosti. Na mnichovský diktát, který vyústil právě před 80 lety, krutě doplatila celá Evropa i okolní svět. Teď právě ty mocnosti, které ho podepsaly, iniciují „sankce“ proti vaší zemi a nedávno i proti Polsku. Kde je záruka, že nic podobného nečeká i nás, Slovensko a další státy, které se pomateným vrtochům „eurokracie“ odmítají podvolit? Znásobit společný odpor proti zvůli, ohrožující suverenitu a bezpečnost nás všech, je nejvyšší čas.

Tím víc můžete proti nelegitimnímu nátlaku, vážený pane premiére, počítat i s podporou všech odpovědných politiků a široké veřejnosti České republiky.

Jménem účastníků mítinku, již tento dopis schválili jednomyslně, níže podepsaní představitelé stran a hnutí, kteří ho oslovili.

Josef Skála

©
Sputnik / Vladimír Franta
Josef Skála

Co řekli jednotliví řečníci:

Europoslanec Jaroslav Kohlíček řekl: „Evropský parlament se už podruhé snaží hrubým způsobem zasáhnout do vnitřních záležitostí členského státu. A to členského státu ze střední Evropy, tedy z té chudší části EU — z té části, která je považována za zadní dvorek té původní patnáctky. Když se přijímaly domnělé sankce proti Polsku, domníval jsem se, že už nic takového neuvidím.“

Inženýr Kohlíček dále připomněl, že Maďarsko je vystaveno šikaně těch států EU, které před 80 lety stály za mnichovskou zradou spáchanou na Československu. Audiovizuální rozhovor s ním a s jeho kolegou z KSČM Dr. Josefem Skálou viz video.

Není zde článek celý?