Váhavý postoj USA uvolnil Brežněvovi ruce pro okupaci Československa

V nakladatelství Echo vychází kniha Podívám se na to ráno, která popisuje události srpna 1968 očima Američanů. Kniha zahrnuje dokumenty amerického ministerstva zahraničí dosud neznámé českému čtenáři. Některé z těchto dokumentů popisují váhavý postoj USA vůči případnému zásahu vojsk Varšavské smlouvy v ČSSR, ke kterému poté skutečně došlo.

V knize se uvádí telegram z velvyslanectví v Německu, který obdrželo americké ministerstvo zahraničí 10. května 1968. Telegram se věnuje otázce, jaká by měla být reakce USA v případě sovětské vojenské invaze v Československu.

„Je samozřejmě nevyhnutelné připomenout si maďarskou zkušenost. Podstatný rozdíl v případě Československa je ovšem přítomnost značných sil USA v Německu. To znamená, že na rozdíl od maďarského případu teoreticky můžeme signalizovat naši podporu české vládě přesunem našich jednotek blíž k české hranici anebo, ano, překročit hranici, abychom Čechům pomohli odvrátit sovětský útok,“ uvádí se v telegramu.

Z dokumentů vyplývá, že kdyby česká vláda vzdorovala a požádala o pomoc OSN i NATO, Američané by stáli před nebezpečným dilema.

„Bylo by těžké vysvětlit, proč Charta OSN chrání proti agresi Koreu, ale ne Československo. Samozřejmě, že Československo bylo v sovětské sféře vlivu. Ale ta skutečnost stěží ospravedlní vraždu za bílého dne. A kdyby ve východní Evropě vypukl boj, vývoj věcí by se mohl vymknout z rukou úplně,“ uvedl 20. července 1968 ve svém memorandu náměstek ministra zahraničí USA.


Není zde článek celý?