Ve Finsku začala pokládka potrubí plynovodu Severní proud 2

Ve Finsku začala pokládka potrubí plynovodu Severní proud 2, píše se ve dnešní zprávě společnosti Nord Stream 2 AG. Plánuje se, že by práce měla probíhat nepřetržitě, bez přestávek.

„Dnes v 13.25 h (středoevropského času) zahájila loď Solitaire práce na pokládce potrubí plynovodu Severní proud 2 ve Finském zálivu,“ upřesnila společnost.

„Před pokládkou i po ní bude loď provádět průzkum mořského dna, aby zkontrolovala přesnou polohu plynovodu,“ dodala společnost.

Všechna bezpečnostní opatření byla zkoordinována s dopravní agenturou Finska a službou pohraniční stráže. Práce probíhají pod kontrolou vnitrostátních orgánů.

Severní proud 2

Projekt předpokládá výstavbu dvou linií plynovodu z ruského pobřeží až do Německa přes Baltské moře. Plánuje se, že potrubí bude umístěno vedle existujícího plynovodu Severní proud.

Plynovod bude procházet územními či výlučnými ekonomickými zónami zemí, které se nachází u pobřeží Baltského moře — Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa. Povolení ke stavbě společnosti Nord Stream 2 AG, která se výstavbou plynovodu zabývá, udělily všechny tyto země až na Dánsko.


Není zde článek celý?